Miquel Cabot - Batle de Marratxí
El batle

El més destacat

El més destacat

Miquel Cabot - Batle de Marratxí
El batle
PER A UNA MILLOR ATENCIÓ PREGAM QUE ES DEMANI CITA PRÈVIA PER QUALSEVOL TRÀMIT AMB EL CONSISTORI. PODEU TROBAR EL LLISTAT DE TELÈFONS I ADRECES AL DIRECTORI d’OFICINES i TELEFONS

ÀREES DE GOVERN

DARRERES NOTES DE PREMSA