Anuncis oficials

2021

AJUST AL COMERÇ

Decret-allegacions.pdf

 • ( 335 KiB ) - [ 06-09-2021 13:18:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret-modificació-errors-materials.pdf

 • ( 334 KiB ) - [ 06-09-2021 13:14:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


LLISTA D’ADMESOS I LLISTA D’ESPERA DELS CURSOS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE CERAMICA 2021-22

LLISTA_D_ADMESOS_I_LLISTA_D_ESPERA_DELS_CURSOS_DE_L_ESCOLA_MUNICIPAL_DE_CERAMICA_2021-22.-1.pdf

 • ( 174 KiB ) - [ 26-08-2021 09:03:32 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret de batlia d’Atorgament de subvencions 2020-2021 a empreses del municipi de Marratxí destinades a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19

Decret-atorgament-subvencions-1.pdf

 • ( 375 KiB ) - [ 29-07-2021 10:41:30 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació pel sistema de compensació de la UE 2.06 Can Domingo a sa Cabaneta.

Projecte Part 1.pdf

 • ( 13 MB ) - [ 19-07-2021 12:12:46 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte Part 2.pdf

 • ( 14 MB ) - [ 19-07-2021 12:13:26 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte.pdf

 • ( 140 KiB ) - [ 19-07-2021 12:14:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Aprovació inicial projecte de reparcel·lació pel sistema de compensació de la UE 4.07 al PLA DE NA TESA.

Edicte.pdf

 • ( 138 KiB ) - [ 15-07-2021 10:41:51 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Memòria.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 15-07-2021 10:39:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Valoració.pdf

 • ( 4 MB ) - [ 15-07-2021 10:39:49 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol de situació.pdf

 • ( 856 KiB ) - [ 15-07-2021 10:41:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol d'emplazament.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 15-07-2021 10:42:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol de delimitació.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 15-07-2021 10:43:28 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol d'adjudicació.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 15-07-2021 10:44:17 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol comparatiu.pdf

 • ( 468 KiB ) - [ 15-07-2021 10:45:01 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Aprovació Inicial del projecte de reparcel·lació pel sistema de Compensació de la UE 4.11 CAS CAPITA

Projecte de reparcel·lació.pdf

 • ( 5 MB ) - [ 15-07-2021 09:07:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte.pdf

 • ( 139 KiB ) - [ 15-07-2021 09:09:14 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Acta del jurat del XXXIV Certamen de pintura de Sant Marçal

Acta-2-Certamen-2021-signada.pdf

 • ( 639 KiB ) - [ 28-06-2021 08:33:33 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret Batlia subvenció empreses del municipi de Marratxí 2021- Prorroga

Decret.pdf

 • ( 331 KiB ) - [ 10-06-2021 08:31:57 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Instància monogràfic d’estiu

INSTANCIA-RAKU-2021-CATALA.pdf

 • ( 87 KiB ) - [ 04-06-2021 09:42:50 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret ( Nº resolució 2021/2131) del Certamen de pintura Sant Marçal 2021

Decret-Batlia-Certamen-de-Pintura-Sant-Marcal.pdf

 • ( 317 KiB ) - [ 11-05-2021 09:19:48 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte bàsic d’execució d’edifici comercial i aparcament en el solar amb ref 6459401DD7866S0001HF.

Edicte-mercadona.pdf

 • ( 139 KiB ) - [ 29-04-2021 08:59:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte bàsic d'execució d'edifici comercial i aparcament.pdf

 • ( 6 MB ) - [ 29-04-2021 09:06:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Estudi impacte ambiental.pdf

 • ( 3 MB ) - [ 29-04-2021 09:08:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Estudi impacte ambiental simplificat annex.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 29-04-2021 09:09:02 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Proyecte per a l’adequació de la Cova de Son Caulelles i el seu entorn

Edicte.pdf

 • ( 137 KiB ) - [ 23-04-2021 12:21:52 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànols.pdf

 • ( 3 MB ) - [ 23-04-2021 12:23:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol 2.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 23-04-2021 12:24:01 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol plantes.pdf

 • ( 5 MB ) - [ 23-04-2021 12:24:55 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol situació.pdf

 • ( 495 KiB ) - [ 23-04-2021 12:25:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Memòria descriptiva.pdf

 • ( 548 KiB ) - [ 23-04-2021 12:27:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Memòria constructiva.pdf

 • ( 244 KiB ) - [ 23-04-2021 12:28:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Compliment CTE.pdf

 • ( 312 KiB ) - [ 23-04-2021 12:28:41 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Compliment de reglaments i diposicions.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 23-04-2021 12:30:06 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Annexos memòria.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 23-04-2021 12:31:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plecs de condicions.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 23-04-2021 12:31:55 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Mesurament i pressupost.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 23-04-2021 12:32:54 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Aprovació Bases i Model Sol·licitud XXXIV Certamen de Pintura Sant Marçal 2021

Decret-allegacions.pdf

 • ( 335 KiB ) - [ 06-09-2021 13:18:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Resolució al·legacions de Subvencions a empreses del municipi de Marratxí
destinades a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19

DECRET-BATLIA-AL·LEGACIONS-SUBVENCIO-COMERC.pdf

 • ( 307 KiB ) - [ 08-03-2021 09:25:51 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Bases del Concurs de Fotografia Dia Internacional de la Dona 2021: A Ulls de Dona Jove

DECRET-BATLIA-AL·LEGACIONS-SUBVENCIO-COMERC.pdf

 • ( 307 KiB ) - [ 08-03-2021 09:25:51 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte d’Urbanització UE 4.10 – Avaluació d’Impacte Ambiental

  • Edicte.pdf

   • ( 140 KiB ) - [ 17-02-2021 14:01:02 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
  • Proyecto de evaluación de impacto ambiental ordinaria.pdf

   • ( 7 MB ) - [ 17-02-2021 14:05:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
  • Proyecto del anexo de cambio climático .pdf

   • ( 286 KiB ) - [ 17-02-2021 14:06:14 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

  Proyecto de anexo de incidencia paisajística.pdf

  • ( 1 MB ) - [ 17-02-2021 14:06:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret Batlia atorgament subvenció empreses del municipi de Marratxí 2021

DECRET-BATLIA-SUBVENCIO-EMPRESES-DEL-MUNICIPI-DE-MARRATXI-1.pdf

 • ( 301 KiB ) - [ 28-01-2021 10:16:05 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte de desplegament de la xarxa FTTH Xarxa de RA+RD en el T.M. de Marratxí.

 • Edicte.pdf

  • ( 137 KiB ) - [ 26-01-2021 11:03:37 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Projecte.pdf

  • ( 8 MB ) - [ 26-01-2021 11:04:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte de desplegament xarxa FTTH DE Wifi Balears S.L(FIBWI) en urbanitzacions de Son David Nou Son David Nou, SA Planera, Els Garrovers, Ses Llegitimes, Ses Trempes, Els Caülls (Marratxi)

 • Edicte.pdf

  • ( 138 KiB ) - [ 26-01-2021 10:44:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Projecte.pdf

  • ( 3 MB ) - [ 26-01-2021 10:41:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 1.pdf

  • ( 177 KiB ) - [ 26-01-2021 10:53:14 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 2.pdf

  • ( 2 MB ) - [ 26-01-2021 10:53:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 3.pdf

  • ( 1 MB ) - [ 26-01-2021 10:54:13 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 4.pdf

  • ( 11 MB ) - [ 26-01-2021 10:54:48 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 5.pdf

  • ( 2 MB ) - [ 26-01-2021 10:55:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 6.pdf

  • ( 2 MB ) - [ 26-01-2021 10:55:44 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 7.pdf

  • ( 3 MB ) - [ 26-01-2021 10:56:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte tècnic de desplegament de xarxa de comunicacions electròniques basada en fibra òptica fins a la llar (FTTH) Marratxi (Illes Balears)

 • Edicte.pdf

  • ( 138 KiB ) - [ 12-01-2021 09:58:49 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Projecte.pdf

  • ( 5 MB ) - [ 12-01-2021 09:45:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Concurs del cartell de la Rua 2021

ANNEX-I-PROTECCIÓ-DE-DADES-CONCURS-CARTELL-SA-RUA-2021.pdf

 • ( 116 KiB ) - [ 06-11-2020 12:24:55 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BASES-XVI-CONCURS-CARTELL-SA-RUA-2021.pdf

 • ( 89 KiB ) - [ 06-11-2020 12:23:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 2020

Declaració responsable per a la realització d’ampliació de pla de desplegament de xarxa pública de comunicacions electròniques a desenvolupar al terme de Marratxí

 • Edicte.pdf

  • ( 149 KiB ) - [ 21-10-2020 09:11:57 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Pla de desplegament.pdf

  • ( 3 MB ) - [ 21-10-2020 09:13:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol de desplegament.pdf

  • ( 4 MB ) - [ 21-10-2020 09:17:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació inicial Mod.P.P. SAU-RT 2.1

 • Certificat acord Ple A.I. MOD. P.P. SAU RT 2.1.do.pdf

  • ( 303 KiB ) - [ 31-08-2020 12:51:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Certificat autenticitat.pdf

  • ( 87 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicte.pdf

  • ( 88 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto.pdf

  • ( 84 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:53 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Fitxa expedient.pdf

  • ( 360 KiB ) - [ 31-08-2020 13:28:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Planol SAU RT 2.1.pdf

  • ( 222 KiB ) - [ 31-08-2020 12:56:02 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 • DECRET-CERTAMEN-DE-PINTURA-DE-DIA-22-DE-JULIOL.pdf

  • ( 340 KiB ) - [ 23-07-2020 10:37:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Sol·licitud reserva d'horaris de les instal·lacions esportives municipals.docx

  • ( 51 KiB ) - [ 16-07-2020 13:22:03 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Bases reserva d'horaris de les instal·lacions esportives municipals.pdf

  • ( 177 KiB ) - [ 16-07-2020 13:20:17 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp-9726E-19-DOYLE-SAILS-PALMA-C.B.pdf

  • ( 71 KiB ) - [ 19-06-2020 11:47:46 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp.-3400Q-2020-SR-TECHNICS-SPAIN-S.-A.U..pdf

  • ( 75 KiB ) - [ 16-06-2020 13:57:49 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp-1851P-2020-ALCAMPO-SA.pdf

  • ( 60 KiB ) - [ 04-06-2020 14:22:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • ban-batlia-mesures-coronavirus.pdf

  • ( 462 KiB ) - [ 13-03-2020 17:30:39 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • EXP-211Y-2020-DELICY-FOODS-Català-.pdf

  • ( 79 KiB ) - [ 25-02-2020 14:13:34 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 2019

Bases per participar a la Rua 2020

 • ( 41 KiB ) - [ 31-01-2020 18:11:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

CONSULTA-PUBLICA-REGLAMENT COLÒNIES FELINES.pdf

 • ( 90 KiB ) - [ 10-01-2020 11:44:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte expediente: 8731Q/19 VILLAMAR 2000 S.L.pdf

 • ( 64 KiB ) - [ 15-10-2019 08:57:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Bases BOIB - Ajuts a la compra de llibres.pdf

 • ( 130 KiB ) - [ 04-10-2019 09:26:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte expedient: 47/17- 3417C/18 ASPACE.pdf

 • ( 64 KiB ) - [ 03-10-2019 08:21:08 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la UE 2.06 de les NNSS

 • Certificat de autenticitat.pdf

  • ( 256 KiB ) - [ 03-10-2019 07:50:06 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Proyecto de urbanización UE 2.06.pdf

  • ( 53 MB ) - [ 30-09-2019 13:27:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Subsanación de eficiencias P.U. UE 2.06.pdf

  • ( 26 MB ) - [ 30-09-2019 13:24:45 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Estudio de impacto ambiental simplificado - UE 2.06.pdf

  • ( 4 MB ) - [ 30-09-2019 13:20:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • APROV. INICIAL PROJ. URB. UE 2.06 CAN DOMINGO-1.pdf

  • ( 325 KiB ) - [ 30-09-2019 12:55:26 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicte a.i. Proj. urb. UE 2.06-1.pdf

  • ( 212 KiB ) - [ 30-09-2019 12:57:08 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto a.i. Proj. urb. UE 2.06-1.pdf

  • ( 203 KiB ) - [ 30-09-2019 12:58:13 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació definitiva – 30/07/2019 modificació estudi de treball Sa Cova de Can pinso MARRATXI

 • Edicte Estudi Detall.pdf

  • ( 181 KiB ) - [ 22-08-2019 08:33:30 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto Estudi Detall.pdf

  • ( 181 KiB ) - [ 22-08-2019 08:38:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Certificat pàgina web.pdf

  • ( 276 KiB ) - [ 22-08-2019 08:42:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • AD mod estudi detall sa cova de can pinso.pdf

  • ( 9 MB ) - [ 22-08-2019 08:46:05 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-Exp.-8238B-18-AJUNTAMENT-MARRATXI.pdf
( 65 kB ) – [ 14-05-2019 10:03:31 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Edicte-Exp-3861E-19-JAIME-BARCELO-CUARTERO.pdf
( 64 kB ) – [ 08-05-2019 09:29:55 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Edicte RODRIGO LÓPEZ GAGO exp 2729V-19.pdf

EDICTE-exp-119-16-287A-17-ENCOFRADOS-J.ALSINA.-SA.pdf

 • ( 68 KiB ) - [ 19-09-2019 09:04:44 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació de la interpretació ART. 240 de les normes NNSS

Aprovació inicial modificació d’Estudi Detall dels Terrenys RF:9256320DD7895N00011IG i 9256399DD7893N0001QD

Link a Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO complet

Aprovació inicial Projecte compensació U.E.2.0.6

 • Edictes ai PC UE 2.06.pdf
  • ( 100 kB ) – [ 13-03-2019 07:37:58 ] – [ Firma Digital SHA1: b7abcbf89e41af49a6de25b5eeac4b801f656c53  ]
 • PC.NOV.2018.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:33:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 272cb50809c8d24f9d2bf76070f1460ff9637fd3  ]
 • PC.GEN.2019.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:35:11 ] – [ Firma Digital SHA1: b360e00d50ad18cb4b92607e5fd6062729b8038b  ]
 • PC.FEB.2019.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:36:20 ] – [ Firma Digital SHA1: d9dcd588a0c6736239ca894028e0ac93b356c1c0  ]

Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO

 • EDICTE-CATALÀ.pdf
  • ( 38 kB ) – [ 11-02-2019 08:45:29 ] – [ Firma Digital SHA1: dabd76abb7336a7994c920e9381d0cc24e1e5dd1  ]
 • EDICTO-CASTELLANO.pdf
  • ( 38 kB ) – [ 11-02-2019 08:45:59 ] – [ Firma Digital SHA1: 0cd86a792992f0f521f9b9d49d396dc4fc02a155  ]

Link a Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO complet

Projecte urbanització aprovació inicial UE 4.10

 • Edictes-a.i.-ue-4.10.pdf
  • ( 486 kB ) – [ 11-02-2019 08:33:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 8745e1bbd0bb15e42baa4d443bf65cde08a02295  ]

Link a Projecte urbanització aprovació inicial UE 4.10 complet

 2018

Estudi ambiental estratègic de la MOD. puntual de la exoneración de clavagaram en Marratxinet

A. I. MOD. Puntual canvi d’ús esportiu a docent SAURT 5.2

Link a A. I. Mod. Puntual canvi d’ús Esportiu a Docent SAURT 5.2 complet

Projecte d’urbanització de Son Ametler IV Fase

edicte son-ametler IV fase.pdf

 • ( 346 kB ) – [ 11-04-2018 12:05:22 ] – [ Firma Digital SHA1: e26fd8affcd436d0bcabadef6cbaa4b5dd60867e  ]

Link a Projecte Son Ametler IV Fase complet