Anuncis oficials

2022

Decret aprovació Bases i convocatòria concurs microrelat 25N

Decret-aprovació-Bases-i-convocatòria-concurs-microrelat.pdf

 • ( 328 KiB ) - [ 10-11-2022 13:55:21 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret d’al·legacions segona remesa

Decret_al_legacions_segona_remesa-1.pdf

 • ( 199 KiB ) - [ 26-09-2022 13:44:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Llistat admessos i llista d’espera de l’Escola de Ceràmica

LLISTAT-ALUMNES-ADMESOS-I-LLISTA-DESPERA-A-LESCOLA-MUNICIPAL-DE-CERÀMICA

 • ( 353 KiB ) - [ 26-08-2022 13:54:24 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Reactivació bons subvencions atorgades per l’Ajuntament en concurrència competitiva

Resolució.pdf

 • ( 410 KiB ) - [ 28-06-2022 09:45:53 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Bases convocatòria instal·lacions esportives temporada 2022-2023

Resolució.pdf

 • ( 410 KiB ) - [ 28-06-2022 09:45:53 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Sol·licitud 2022-2023


Ajudes extraordinàries destinades a empreses del municipi de Marratxí per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID-19.

Decret_atorgament_segona_remesa_subvencions

Decret_valoracio_al·legacions-2


Bases i sol·licitud de participació Convocatòria de Concessió autoritzacions aprofitament fruits de terrenys municipals. Convocatòria 2022

Les instàncies es podran presentar de l’1 al 15 de juliol inclòs al registres municipals.

Resolucio Alcaldia aprovació bases i convocatòria 2022 aprofitament agrícola-forestal terrenys municpals

Reglament regulador

BASES APROFITAMENT AGRICOLA-FORESTAL 2022,

MAPES DE LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES TERRENYS MUNICPALS

Sol·liciud de participació a la Convocatòria de Concessió autorització aprofitament fruits de terrenys municipals 2022


Edicte Weihan Chen.pdf

 • ( 143 KiB ) - [ 26-05-2022 09:16:48 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM D’US DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE L’ARES DE JOVENTUT

ESBORRANY-REGLAMENT.pdf

 • ( 906 KiB ) - [ 24-05-2022 11:06:39 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

EDICTE_CONSULTA_PUBLICA.pdf

 • ( 142 KiB ) - [ 24-05-2022 11:02:30 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Resolucio_atorgament_pagament_subvencions.pdf

 • ( 349 KiB ) - [ 09-05-2022 10:49:40 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte reparcel·lació desembre 2020.pdf

 • ( 5 MB ) - [ 28-04-2022 09:21:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Certificat d'acord - AD UE 4.11.pdf

 • ( 248 KiB ) - [ 28-04-2022 09:22:04 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


EDICTE CONSULTA PÚBLICA ORDENANÇA VMP

EDICTE-CONSULTA-PUBLICA-ORDENANCA-VMP.pdf

 • ( 337 KiB ) - [ 24-03-2022 12:54:57 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

2021

CALENDARI APROVAT  PER A LES ELECCIONS A LA JUNTA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

CALENDARI-ELECCIONS-SINDICALS-FUNCIONARIS-2022.pdf

 • ( 726 KiB ) - [ 17-01-2022 14:15:36 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

RENUNCIA A LA SUBVENCIÓ AJUDA AL COMERÇ PER LA COVID 19

Renuncia-subvencio-Terminadoent-1.pdf

 • ( 181 KiB ) - [ 24-11-2021 12:51:34 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

AJUTS AL COMERÇ

Decret-allegacions.pdf

 • ( 335 KiB ) - [ 06-09-2021 13:18:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret-modificació-errors-materials.pdf

 • ( 334 KiB ) - [ 06-09-2021 13:14:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


LLISTA D’ADMESOS I LLISTA D’ESPERA DELS CURSOS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE CERAMICA 2021-22

LLISTA_D_ADMESOS_I_LLISTA_D_ESPERA_DELS_CURSOS_DE_L_ESCOLA_MUNICIPAL_DE_CERAMICA_2021-22.-1.pdf

 • ( 174 KiB ) - [ 26-08-2021 09:03:32 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret de batlia d’Atorgament de subvencions 2020-2021 a empreses del municipi de Marratxí destinades a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19

Decret-atorgament-subvencions-1.pdf

 • ( 375 KiB ) - [ 29-07-2021 10:41:30 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació pel sistema de compensació de la UE 2.06 Can Domingo a sa Cabaneta.

Projecte Part 1.pdf

 • ( 13 MB ) - [ 19-07-2021 12:12:46 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte Part 2.pdf

 • ( 14 MB ) - [ 19-07-2021 12:13:26 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte.pdf

 • ( 140 KiB ) - [ 19-07-2021 12:14:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Aprovació inicial projecte de reparcel·lació pel sistema de compensació de la UE 4.07 al PLA DE NA TESA.

Edicte.pdf

 • ( 138 KiB ) - [ 15-07-2021 10:41:51 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Memòria.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 15-07-2021 10:39:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Valoració.pdf

 • ( 4 MB ) - [ 15-07-2021 10:39:49 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol de situació.pdf

 • ( 856 KiB ) - [ 15-07-2021 10:41:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol d'emplazament.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 15-07-2021 10:42:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol de delimitació.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 15-07-2021 10:43:28 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol d'adjudicació.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 15-07-2021 10:44:17 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol comparatiu.pdf

 • ( 468 KiB ) - [ 15-07-2021 10:45:01 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Aprovació Inicial del projecte de reparcel·lació pel sistema de Compensació de la UE 4.11 CAS CAPITA

Projecte de reparcel·lació.pdf

 • ( 5 MB ) - [ 15-07-2021 09:07:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte.pdf

 • ( 139 KiB ) - [ 15-07-2021 09:09:14 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Acta del jurat del XXXIV Certamen de pintura de Sant Marçal

Acta-2-Certamen-2021-signada.pdf

 • ( 639 KiB ) - [ 28-06-2021 08:33:33 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret Batlia subvenció empreses del municipi de Marratxí 2021- Prorroga

Decret.pdf

 • ( 331 KiB ) - [ 10-06-2021 08:31:57 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Instància monogràfic d’estiu

INSTANCIA-RAKU-2021-CATALA.pdf

 • ( 87 KiB ) - [ 04-06-2021 09:42:50 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret ( Nº resolució 2021/2131) del Certamen de pintura Sant Marçal 2021

Decret-Batlia-Certamen-de-Pintura-Sant-Marcal.pdf

 • ( 317 KiB ) - [ 11-05-2021 09:19:48 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte bàsic d’execució d’edifici comercial i aparcament en el solar amb ref 6459401DD7866S0001HF.

Edicte-mercadona.pdf

 • ( 139 KiB ) - [ 29-04-2021 08:59:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte bàsic d'execució d'edifici comercial i aparcament.pdf

 • ( 6 MB ) - [ 29-04-2021 09:06:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Estudi impacte ambiental.pdf

 • ( 3 MB ) - [ 29-04-2021 09:08:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Estudi impacte ambiental simplificat annex.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 29-04-2021 09:09:02 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Proyecte per a l’adequació de la Cova de Son Caulelles i el seu entorn

Edicte.pdf

 • ( 137 KiB ) - [ 23-04-2021 12:21:52 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànols.pdf

 • ( 3 MB ) - [ 23-04-2021 12:23:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol 2.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 23-04-2021 12:24:01 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol plantes.pdf

 • ( 5 MB ) - [ 23-04-2021 12:24:55 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plànol situació.pdf

 • ( 495 KiB ) - [ 23-04-2021 12:25:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Memòria descriptiva.pdf

 • ( 548 KiB ) - [ 23-04-2021 12:27:19 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Memòria constructiva.pdf

 • ( 244 KiB ) - [ 23-04-2021 12:28:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Compliment CTE.pdf

 • ( 312 KiB ) - [ 23-04-2021 12:28:41 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Compliment de reglaments i diposicions.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 23-04-2021 12:30:06 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Annexos memòria.pdf

 • ( 1 MB ) - [ 23-04-2021 12:31:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Plecs de condicions.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 23-04-2021 12:31:55 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Mesurament i pressupost.pdf

 • ( 2 MB ) - [ 23-04-2021 12:32:54 ] - [ Firma Digital SHA1: ]


Aprovació Bases i Model Sol·licitud XXXIV Certamen de Pintura Sant Marçal 2021

Resolucio.pdf

 • ( 340 KiB ) - [ 02-12-2022 15:10:17 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Resolució al·legacions de Subvencions a empreses del municipi de Marratxí
destinades a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19

DECRET-BATLIA-AL·LEGACIONS-SUBVENCIO-COMERC.pdf

 • ( 307 KiB ) - [ 08-03-2021 09:25:51 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Bases del Concurs de Fotografia Dia Internacional de la Dona 2021: A Ulls de Dona Jove

DECRET-BATLIA-AL·LEGACIONS-SUBVENCIO-COMERC.pdf

 • ( 307 KiB ) - [ 08-03-2021 09:25:51 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte d’Urbanització UE 4.10 – Avaluació d’Impacte Ambiental

  • Edicte.pdf

   • ( 140 KiB ) - [ 17-02-2021 14:01:02 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
  • Proyecto de evaluación de impacto ambiental ordinaria.pdf

   • ( 7 MB ) - [ 17-02-2021 14:05:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
  • Proyecto del anexo de cambio climático .pdf

   • ( 286 KiB ) - [ 17-02-2021 14:06:14 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

  Proyecto de anexo de incidencia paisajística.pdf

  • ( 1 MB ) - [ 17-02-2021 14:06:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Decret Batlia atorgament subvenció empreses del municipi de Marratxí 2021

DECRET-BATLIA-SUBVENCIO-EMPRESES-DEL-MUNICIPI-DE-MARRATXI-1.pdf

 • ( 301 KiB ) - [ 28-01-2021 10:16:05 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte de desplegament de la xarxa FTTH Xarxa de RA+RD en el T.M. de Marratxí.

 • Edicte.pdf

  • ( 137 KiB ) - [ 26-01-2021 11:03:37 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Projecte.pdf

  • ( 8 MB ) - [ 26-01-2021 11:04:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte de desplegament xarxa FTTH DE Wifi Balears S.L(FIBWI) en urbanitzacions de Son David Nou Son David Nou, SA Planera, Els Garrovers, Ses Llegitimes, Ses Trempes, Els Caülls (Marratxi)

 • Edicte.pdf

  • ( 138 KiB ) - [ 26-01-2021 10:44:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Projecte.pdf

  • ( 3 MB ) - [ 26-01-2021 10:41:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 1.pdf

  • ( 177 KiB ) - [ 26-01-2021 10:53:14 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 2.pdf

  • ( 2 MB ) - [ 26-01-2021 10:53:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 3.pdf

  • ( 1 MB ) - [ 26-01-2021 10:54:13 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 4.pdf

  • ( 11 MB ) - [ 26-01-2021 10:54:48 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 5.pdf

  • ( 2 MB ) - [ 26-01-2021 10:55:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 6.pdf

  • ( 2 MB ) - [ 26-01-2021 10:55:44 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol 7.pdf

  • ( 3 MB ) - [ 26-01-2021 10:56:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Projecte tècnic de desplegament de xarxa de comunicacions electròniques basada en fibra òptica fins a la llar (FTTH) Marratxi (Illes Balears)

 • Edicte.pdf

  • ( 138 KiB ) - [ 12-01-2021 09:58:49 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Projecte.pdf

  • ( 5 MB ) - [ 12-01-2021 09:45:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Concurs del cartell de la Rua 2021

ANNEX-I-PROTECCIÓ-DE-DADES-CONCURS-CARTELL-SA-RUA-2021.pdf

 • ( 116 KiB ) - [ 06-11-2020 12:24:55 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BASES-XVI-CONCURS-CARTELL-SA-RUA-2021.pdf

 • ( 89 KiB ) - [ 06-11-2020 12:23:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 2020

Declaració responsable per a la realització d’ampliació de pla de desplegament de xarxa pública de comunicacions electròniques a desenvolupar al terme de Marratxí

 • Edicte.pdf

  • ( 149 KiB ) - [ 21-10-2020 09:11:57 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Pla de desplegament.pdf

  • ( 3 MB ) - [ 21-10-2020 09:13:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol de desplegament.pdf

  • ( 4 MB ) - [ 21-10-2020 09:17:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació inicial Mod.P.P. SAU-RT 2.1

 • Certificat acord Ple A.I. MOD. P.P. SAU RT 2.1.do.pdf

  • ( 303 KiB ) - [ 31-08-2020 12:51:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Certificat autenticitat.pdf

  • ( 87 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicte.pdf

  • ( 88 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto.pdf

  • ( 84 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:53 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Fitxa expedient.pdf

  • ( 360 KiB ) - [ 31-08-2020 13:28:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Planol SAU RT 2.1.pdf

  • ( 222 KiB ) - [ 31-08-2020 12:56:02 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 • DECRET-CERTAMEN-DE-PINTURA-DE-DIA-22-DE-JULIOL.pdf

  • ( 340 KiB ) - [ 23-07-2020 10:37:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Sol·licitud reserva d'horaris de les instal·lacions esportives municipals.docx

  • ( 51 KiB ) - [ 16-07-2020 13:22:03 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Bases reserva d'horaris de les instal·lacions esportives municipals.pdf

  • ( 177 KiB ) - [ 16-07-2020 13:20:17 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp-9726E-19-DOYLE-SAILS-PALMA-C.B.pdf

  • ( 71 KiB ) - [ 19-06-2020 11:47:46 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp.-3400Q-2020-SR-TECHNICS-SPAIN-S.-A.U..pdf

  • ( 75 KiB ) - [ 16-06-2020 13:57:49 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp-1851P-2020-ALCAMPO-SA.pdf

  • ( 60 KiB ) - [ 04-06-2020 14:22:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • ban-batlia-mesures-coronavirus.pdf

  • ( 462 KiB ) - [ 13-03-2020 17:30:39 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • EXP-211Y-2020-DELICY-FOODS-Català-.pdf

  • ( 79 KiB ) - [ 25-02-2020 14:13:34 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 2019

Bases per participar a la Rua 2020

 • ( 41 KiB ) - [ 31-01-2020 18:11:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

CONSULTA-PUBLICA-REGLAMENT COLÒNIES FELINES.pdf

 • ( 90 KiB ) - [ 10-01-2020 11:44:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte expediente: 8731Q/19 VILLAMAR 2000 S.L.pdf

 • ( 64 KiB ) - [ 15-10-2019 08:57:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Bases BOIB - Ajuts a la compra de llibres.pdf

 • ( 130 KiB ) - [ 04-10-2019 09:26:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte expedient: 47/17- 3417C/18 ASPACE.pdf

 • ( 64 KiB ) - [ 03-10-2019 08:21:08 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la UE 2.06 de les NNSS

 • Certificat de autenticitat.pdf

  • ( 256 KiB ) - [ 03-10-2019 07:50:06 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Proyecto de urbanización UE 2.06.pdf

  • ( 53 MB ) - [ 30-09-2019 13:27:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Subsanación de eficiencias P.U. UE 2.06.pdf

  • ( 26 MB ) - [ 30-09-2019 13:24:45 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Estudio de impacto ambiental simplificado - UE 2.06.pdf

  • ( 4 MB ) - [ 30-09-2019 13:20:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • APROV. INICIAL PROJ. URB. UE 2.06 CAN DOMINGO-1.pdf

  • ( 325 KiB ) - [ 30-09-2019 12:55:26 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicte a.i. Proj. urb. UE 2.06-1.pdf

  • ( 212 KiB ) - [ 30-09-2019 12:57:08 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto a.i. Proj. urb. UE 2.06-1.pdf

  • ( 203 KiB ) - [ 30-09-2019 12:58:13 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació definitiva – 30/07/2019 modificació estudi de treball Sa Cova de Can pinso MARRATXI

 • Edicte Estudi Detall.pdf

  • ( 181 KiB ) - [ 22-08-2019 08:33:30 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto Estudi Detall.pdf

  • ( 181 KiB ) - [ 22-08-2019 08:38:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Certificat pàgina web.pdf

  • ( 276 KiB ) - [ 22-08-2019 08:42:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • AD mod estudi detall sa cova de can pinso.pdf

  • ( 9 MB ) - [ 22-08-2019 08:46:05 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-Exp.-8238B-18-AJUNTAMENT-MARRATXI.pdf
( 65 kB ) – [ 14-05-2019 10:03:31 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Edicte-Exp-3861E-19-JAIME-BARCELO-CUARTERO.pdf
( 64 kB ) – [ 08-05-2019 09:29:55 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Edicte RODRIGO LÓPEZ GAGO exp 2729V-19.pdf

EDICTE-exp-119-16-287A-17-ENCOFRADOS-J.ALSINA.-SA.pdf

 • ( 68 KiB ) - [ 19-09-2019 09:04:44 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació de la interpretació ART. 240 de les normes NNSS

Aprovació inicial modificació d’Estudi Detall dels Terrenys RF:9256320DD7895N00011IG i 9256399DD7893N0001QD

Link a Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO complet

Aprovació inicial Projecte compensació U.E.2.0.6

 • Edictes ai PC UE 2.06.pdf
  • ( 100 kB ) – [ 13-03-2019 07:37:58 ] – [ Firma Digital SHA1: b7abcbf89e41af49a6de25b5eeac4b801f656c53  ]
 • PC.NOV.2018.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:33:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 272cb50809c8d24f9d2bf76070f1460ff9637fd3  ]
 • PC.GEN.2019.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:35:11 ] – [ Firma Digital SHA1: b360e00d50ad18cb4b92607e5fd6062729b8038b  ]
 • PC.FEB.2019.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:36:20 ] – [ Firma Digital SHA1: d9dcd588a0c6736239ca894028e0ac93b356c1c0  ]

Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO

 • EDICTE-CATALÀ.pdf
  • ( 38 kB ) – [ 11-02-2019 08:45:29 ] – [ Firma Digital SHA1: dabd76abb7336a7994c920e9381d0cc24e1e5dd1  ]
 • EDICTO-CASTELLANO.pdf
  • ( 38 kB ) – [ 11-02-2019 08:45:59 ] – [ Firma Digital SHA1: 0cd86a792992f0f521f9b9d49d396dc4fc02a155  ]

Link a Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO complet

Projecte urbanització aprovació inicial UE 4.10

 • Edictes-a.i.-ue-4.10.pdf
  • ( 486 kB ) – [ 11-02-2019 08:33:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 8745e1bbd0bb15e42baa4d443bf65cde08a02295  ]

Link a Projecte urbanització aprovació inicial UE 4.10 complet

 2018

Estudi ambiental estratègic de la MOD. puntual de la exoneración de clavagaram en Marratxinet

A. I. MOD. Puntual canvi d’ús esportiu a docent SAURT 5.2

Link a A. I. Mod. Puntual canvi d’ús Esportiu a Docent SAURT 5.2 complet