Anuncis oficials

 2020

Declaració responsable per a la realització d’ampliació de pla de desplegament de xarxa pública de comunicacions electròniques a desenvolupar al terme de Marratxí

 • Edicte.pdf

  • ( 149 KiB ) - [ 21-10-2020 09:11:57 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Pla de desplegament.pdf

  • ( 3 MB ) - [ 21-10-2020 09:13:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Plànol de desplegament.pdf

  • ( 4 MB ) - [ 21-10-2020 09:17:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació inicial Mod.P.P. SAU-RT 2.1

 • Certificat acord Ple A.I. MOD. P.P. SAU RT 2.1.do.pdf

  • ( 303 KiB ) - [ 31-08-2020 12:51:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Certificat autenticitat.pdf

  • ( 87 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicte.pdf

  • ( 88 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto.pdf

  • ( 84 KiB ) - [ 31-08-2020 12:52:53 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Fitxa expedient.pdf

  • ( 360 KiB ) - [ 31-08-2020 13:28:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Planol SAU RT 2.1.pdf

  • ( 222 KiB ) - [ 31-08-2020 12:56:02 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 • DECRET-CERTAMEN-DE-PINTURA-DE-DIA-22-DE-JULIOL.pdf

  • ( 340 KiB ) - [ 23-07-2020 10:37:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Sol·licitud reserva d'horaris de les instal·lacions esportives municipals.docx

  • ( 51 KiB ) - [ 16-07-2020 13:22:03 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Bases reserva d'horaris de les instal·lacions esportives municipals.pdf

  • ( 177 KiB ) - [ 16-07-2020 13:20:17 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp-9726E-19-DOYLE-SAILS-PALMA-C.B.pdf

  • ( 71 KiB ) - [ 19-06-2020 11:47:46 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp.-3400Q-2020-SR-TECHNICS-SPAIN-S.-A.U..pdf

  • ( 75 KiB ) - [ 16-06-2020 13:57:49 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Exp-1851P-2020-ALCAMPO-SA.pdf

  • ( 60 KiB ) - [ 04-06-2020 14:22:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • ban-batlia-mesures-coronavirus.pdf

  • ( 462 KiB ) - [ 13-03-2020 17:30:39 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • EXP-211Y-2020-DELICY-FOODS-Català-.pdf

  • ( 79 KiB ) - [ 25-02-2020 14:13:34 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

 2019

Bases per participar a la Rua 2020

 • ( 41 KiB ) - [ 31-01-2020 18:11:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

CONSULTA-PUBLICA-REGLAMENT COLÒNIES FELINES.pdf

 • ( 90 KiB ) - [ 10-01-2020 11:44:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte expediente: 8731Q/19 VILLAMAR 2000 S.L.pdf

 • ( 64 KiB ) - [ 15-10-2019 08:57:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Bases BOIB - Ajuts a la compra de llibres.pdf

 • ( 130 KiB ) - [ 04-10-2019 09:26:16 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte expedient: 47/17- 3417C/18 ASPACE.pdf

 • ( 64 KiB ) - [ 03-10-2019 08:21:08 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la UE 2.06 de les NNSS

 • Certificat de autenticitat.pdf

  • ( 256 KiB ) - [ 03-10-2019 07:50:06 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Proyecto de urbanización UE 2.06.pdf

  • ( 53 MB ) - [ 30-09-2019 13:27:35 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Subsanación de eficiencias P.U. UE 2.06.pdf

  • ( 26 MB ) - [ 30-09-2019 13:24:45 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Estudio de impacto ambiental simplificado - UE 2.06.pdf

  • ( 4 MB ) - [ 30-09-2019 13:20:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • APROV. INICIAL PROJ. URB. UE 2.06 CAN DOMINGO-1.pdf

  • ( 325 KiB ) - [ 30-09-2019 12:55:26 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicte a.i. Proj. urb. UE 2.06-1.pdf

  • ( 212 KiB ) - [ 30-09-2019 12:57:08 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto a.i. Proj. urb. UE 2.06-1.pdf

  • ( 203 KiB ) - [ 30-09-2019 12:58:13 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació definitiva – 30/07/2019 modificació estudi de treball Sa Cova de Can pinso MARRATXI

 • Edicte Estudi Detall.pdf

  • ( 181 KiB ) - [ 22-08-2019 08:33:30 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Edicto Estudi Detall.pdf

  • ( 181 KiB ) - [ 22-08-2019 08:38:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • Certificat pàgina web.pdf

  • ( 276 KiB ) - [ 22-08-2019 08:42:15 ] - [ Firma Digital SHA1: ]
 • AD mod estudi detall sa cova de can pinso.pdf

  • ( 9 MB ) - [ 22-08-2019 08:46:05 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-Exp.-8238B-18-AJUNTAMENT-MARRATXI.pdf
( 65 kB ) – [ 14-05-2019 10:03:31 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Edicte-Exp-3861E-19-JAIME-BARCELO-CUARTERO.pdf
( 64 kB ) – [ 08-05-2019 09:29:55 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Edicte RODRIGO LÓPEZ GAGO exp 2729V-19.pdf

EDICTE-exp-119-16-287A-17-ENCOFRADOS-J.ALSINA.-SA.pdf

 • ( 68 KiB ) - [ 19-09-2019 09:04:44 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aprovació de la interpretació ART. 240 de les normes NNSS

Aprovació inicial modificació d’Estudi Detall dels Terrenys RF:9256320DD7895N00011IG i 9256399DD7893N0001QD

Link a Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO complet

Aprovació inicial Projecte compensació U.E.2.0.6

 • Edictes ai PC UE 2.06.pdf
  • ( 100 kB ) – [ 13-03-2019 07:37:58 ] – [ Firma Digital SHA1: b7abcbf89e41af49a6de25b5eeac4b801f656c53  ]
 • PC.NOV.2018.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:33:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 272cb50809c8d24f9d2bf76070f1460ff9637fd3  ]
 • PC.GEN.2019.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:35:11 ] – [ Firma Digital SHA1: b360e00d50ad18cb4b92607e5fd6062729b8038b  ]
 • PC.FEB.2019.pdf
  • ( 3 MB ) – [ 13-03-2019 07:36:20 ] – [ Firma Digital SHA1: d9dcd588a0c6736239ca894028e0ac93b356c1c0  ]

Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO

 • EDICTE-CATALÀ.pdf
  • ( 38 kB ) – [ 11-02-2019 08:45:29 ] – [ Firma Digital SHA1: dabd76abb7336a7994c920e9381d0cc24e1e5dd1  ]
 • EDICTO-CASTELLANO.pdf
  • ( 38 kB ) – [ 11-02-2019 08:45:59 ] – [ Firma Digital SHA1: 0cd86a792992f0f521f9b9d49d396dc4fc02a155  ]

Link a Mod. puntual SAU RT 5.2 NNSS canvi d’us DP a DO complet

Projecte urbanització aprovació inicial UE 4.10

 • Edictes-a.i.-ue-4.10.pdf
  • ( 486 kB ) – [ 11-02-2019 08:33:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 8745e1bbd0bb15e42baa4d443bf65cde08a02295  ]

Link a Projecte urbanització aprovació inicial UE 4.10 complet

 2018

Estudi ambiental estratègic de la MOD. puntual de la exoneración de clavagaram en Marratxinet

A. I. MOD. Puntual canvi d’ús esportiu a docent SAURT 5.2

Link a A. I. Mod. Puntual canvi d’ús Esportiu a Docent SAURT 5.2 complet

Projecte d’urbanització de Son Ametler IV Fase

edicte son-ametler IV fase.pdf

 • ( 346 kB ) – [ 11-04-2018 12:05:22 ] – [ Firma Digital SHA1: e26fd8affcd436d0bcabadef6cbaa4b5dd60867e  ]

Link a Projecte Son Ametler IV Fase complet