Batle:

Miquel Cabot Rodríguez

Àrea de Batlia

Miquel Cabot Rodríguez (PSIB-PSOE) va pendre possesió el dia 15 de Juny de 2019 gràcies a un pacte entre els grups polítics de PSIB-PSOE, MÉS i Idma-El Pi. El batle és la màxima autoritat política de l’Ajuntament i és regidor d’economia, hisenda i contractació.

L’Àrea de Batlia s’encarrega de donar assistència immediata al Batle, i està integrada per la secretària i personal de confiança, que exerceix funcions d’assessorament en matèria d’organització d’actes, comunicació, imatge i relacions institucionals, facilitant també la coordinació entre les altres delegacions i departaments de l’Ajuntament de Marratxí. Adscrit a l’Àrea de Batlia hi ha n’Eleázar Gallardo, Cap de Gabinet del Batle.