Regidor:

Josep Ramis

Ceràmica

L’Àrea de Ceràmica és el departament encarregat de la promoció de la cultura del fang en totes les seves vessants. Organitza la Fira del Fang, així com la prestigiosa Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí (BICMA). Des d’aquesta àrea també es gestiona el Museu del Fang, l’Escola Municipal de Ceràmica i la Ruta del Fang.

BICMA-Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí

La Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí (BICMA) és un concurs de ceràmica artística adreçat als ceramistes de tot el món.

Escola Municipal de Ceràmica

Des de finals del segle XVII comença la tradició de les olles a Pòrtol essent la època del segle XIX i el segle XX el període de màxima expansió.

FIRA DEL FANG

La Fira del Fang  es celebra cada mes de març a Marratxí amb l’objectiu de promocionar la feina dels artesans de la ceràmica, especialment els marratxiners.

Ruta del fang

La Ruta del Fang­ de Marratxí és un itinerari, senyalitzat arreu del municipi amb panells informatius, que difon les olleries de Pòrtol i Sa Cabaneta, úniques que es troben en funcionament en l’actualitat.

Museu del fang

El Museu del Fang neix a l’any 2002 per mostrar la riquesa de tècniques, formes i funcions que les cultures han donat a les peces de cerámica, presents en les societats de totes les necessitats de la humanitat.

Olleries

Des de finals del segle XVII comença la tradició de les olles a Pòrtol essent la època del segle XIX i el segle XX el període de màxima expansió.

>>Llistat d’Olleries de Marratxí