Regidora:

Comerç, Empresa i Indústria

Execució del pla de dinamització comercial del municipi amb les següents accions: 

  • Organització d’activitats de promoció i dinamització del teixit comercial  en els diferents nuclis del municipi
  • Acompanyament i suport en la relació dels comerços amb l’Administració
  • Activitats formatives relacionades amb el món del comerç emmarcades al programa iComerç
  • Suport al comerç local en la seva modernització i consolidació empresarial

Impuls d’accions que permetin potenciar el sector productiu i la consolidació de les empreses existents afavorint la seva consolidació com a funció de vertebració municipal i de desenvolupament local.

Mercats:

Gestió i dinamització dels mercats, tant dels mercats setmanals als nuclis històrics com del Gran Mercat dels diumenges al polígon.