Regidor:

Miquel Cabot

Contractació

L’àrea de Contractació és l’encarregada d’elaborar els contractes amb els proveïdors aplicant la normativa vigent i els processos d’adjudicació als procesos de contractació de l’Administració Pública.

Serveis