Regidor:

Miquel Cabot

Economia i Hisenda

Aquesta àrea s’encarrega de gestionar els doblers recaptats mitjançant taxes i impostos. L’àrea s’encarrega, a més, de la redacció dels pressuposts anuals.

PRESSUPOSTS MUNICIPALS

En aquest apartat podeu consultar els pressupostos de Marratxí dels darrers anys. Aquestes dades són susceptibles de ser actualitzades i ampliades progressivament.

PAGAMENT DE TRIBUTS

Consulta els conceptes i terminis voluntaris de pagaments dels pagaments de tributs