Regidor:

Economia i Hisenda

Aquesta àrea s’encarrega de gestionar els doblers recaptats mitjançant taxes i impostos. L’àrea s’encarrega, a més, de la redacció dels pressuposts anuals.