L’Institut Municipal de la Comunicació de Marratxí és un organisme autònom del qual depenen la ràdio municipal i la revista Marratxí, Terra de Fang.

Consulta la informació respecte als seus estatuts interns. La composició del Consell Rector durant la present legislatura es:

President:
Miquel Cabot Rodriguez PSIB-PSOE

Regidor Delegat:
Josep Ramis MÉS

Vocals:
Jerònima Sans Amengual, en representació del grup polític municipal PSIB-PSOE.
Aina Amengual Marí, en representació del grup polític municipal MÉS-APIB.
Ma Magdalena García Gual, en representació del grup polític municipal PP
Lidia Antonia Sabater Pérez, en representació del grup polític municipal Ciudadanos.
Miguel Ángel Estarás Gelabert, en representació del grup polític municipal VOX.
Humberto López Rodríguez, en representació del grup polític municipal Unides Podem.
Neus Serra Cañellas, en representació del grup polític municipal d’IDMA-EL Pi.

Director:
Carlos Castells González

L’empresa municipal MARRATXI XXI s’encarrega de la gestió de la Deixalleria, dels mercats municipals , del centre de dia de Ses Cases Noves, dels serveis de recollida de residus urbans, del manteniment de parcs infantils, de la neteja d’edificis locals, del servei de jardineria, de la neteja viaria i de la neteja de les àrees d’aportació.