Regidor:

Esports

L’àrea d’Esports té com a tasques principals el foment de l’esport i el manteniment de les instal·lacions esportives. Quant al foment de l’esport, dóna suport a les activitats organitzades per les associacions i clubs esportius de Marratxí, a l’hora que organitza una sèrie d’esdeveniments puntuals com són excursions, diades esportives, cursos de natació i, cada mes de setembre, la popular Cursa des Siurell, on hi participen atletes de tota Mallorca. Per altra part, vetlla pel bon funcionament de les instal·lacions esportives, com són els camps de futbol de Son Caulelles, es Pla de na Tesa i Nova Cabana, les piscines de Pòrtol, es Pla de na Tesa i sa Cabana, els poliesportius des Figueral, Cas Capità, es Garrovers i sa Cabana, així com al Pavelló del Pla de na Tesa i les diferents pistes esportives dels centres educatius públics del terme.