Regidora:

Gent Gran

L’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Marratxí s’encarrega de la relació amb les diferents associacions d’aquest col·lectiu que existeixen en el municipi, així com, amb la Federació d’Associacions de Gent Gran de Marratxí (FAPEMAM). S’encarrega de l’organització de cursos, excursions, sortides, adjudicació de subvencions, ajudes, etc.