Órganos de gobierno

El Ayuntamiento de Marratxí se organiza según el Reglamento Orgánico Municipal (ROM); aprobado en febrero de 1986, está formado por los regidores y regidoras que se encargan de las funciones relativas a ordenación, programación y control.

Pleno municipal

Junta de gobierno

Comisiones informativas

Equipo de Gobierno legislatura 2019-2023

Miquel Cabot

Miquel Cabot – PSIB,

Batle de Marratxí

Regidor d’Economia, Hisenda i Contractació

Joan Francesc Canyelles – MÉS,
1r Tinent de Batle

Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Projectes de Mobilitat Sostenible i Accessibilitat i Comunicació

Neus Serra – IDMA El PI,
2n Tinent de
Batle

Regidora de Transparència, Defensor de la Ciutadania i Participació Ciutadana

Cristina Alonso – PSIB,
3r Tinent de
Batle

Regidora de Gent Gran, Nateja Viària, Manteniment de Parcs i Jardins, Medi Ambient i Agricultura

Aina Amengual – MÉS,
4t Tinent de
Batle

Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Treball

Irene García – PSIB,
5è Tinent de
Batle

Regidora de Joventut i
Transport Públic

Josep Ramis – MÉS,
6è Tinent de
Batle

Regidor de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes i Patrimoni Històric

Andrés Campuzano – PSIB,
7è Tinent de
Batle

Regidor d’Infraestructures, Vies i Obres, Serveis Funeraris i Patrimoni Municipal

Jero Sans – PSIB,

Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria, Turisme, Salut i Consum

Pedro López – PSIB,

Regidor de Seguretat Ciutadana, Interior i Recursos Humans

Daniel Mas – MÉS,

Regidor d’Esports

Linea Verde

Para comunicarnos cualquier incidencia puedes hacerlo desde la web o descargando la aplicación Linea Verde en tu móvil

Descarga la app

APP Marratxí

Toda la información sobre actualidad, eventos, mercados…la tenéis al alcance de vuestra mano si descargáis la app municipal de Marratxí