Títol

Document

Darrera Modificació

Instància general (PDF)

15/11/2019

Instància sol·licitud realització festes, fires o activitats esportives o culturals

11/12/2018

Instància de sol.licitud per a vendre als mercats municipals

11/12/2018

Altes i variacions padronals

21/09/2021

Normativa i autoritzacions tala arbres

11/12/2018

Serveis Socials

Títol

Document

Darrera Modificació

Sol·licitud Baixa Servei SAD, Menjar, Teleassistència

12/08/2021

Informe Mèdic Menjar Domicili – Teleassistència

12/08/2021

Sol·licitud modificació Servei Teleassistència

12/08/2021

Sol·licitud modificació Servei Menjar a Domicili

12/08/2021

Sol·licitud Reinici Servei Menjar a Domicili

12/08/2021

Sol·licitud Baixa Temporal Menjar a Domicili

12/08/2021

Informe Salut SAD

12/08/2021

Sol·licitud Modificació Servei SAD

12/08/2021

Sol·licitud Reinici Servei SAD

12/08/2021

Sol·licitud Baixa Temporal Servei Ajuda a Domicili

12/08/2021

Sol·licitud Menjar a Domicili

12/08/2021

Declaració Jurada d’Ingressos Econòmics

12/08/2021

Sol·licitud Teleassistència

12/08/2021

 Sol·licitud Servei ajuda a Domicili

12/08/2021

Tributació

Títol

Document

Darrera Modificació

La devolució de la taxa de residus urbans COVID-19

01/07/2020

Canvi de nom dels rebuts dels fems

11/12/2018

Instància IVTM per Minusvalidesa

02/06/2021

Instància IVTM Híbrid

11/12/2018

Instància IVTM Agrícola

11/12/2018

Instància IVTM Antiguitat

11/12/2018

Instància IVTM Canvi Minusvalidesa

11/12/2018

Instància IVTM Elèctric

11/12/2018

Plusvàlua

11/12/2018

Instància no subjecció IIVTNU (manca increment valor)

11/12/2018

 Bonificació IBI família nombrosa

11/12/2018

Reducció fems propietari

11/12/2018

Reducció fems habitatge llogat

11/12/2018

Reducció del 50% al pagament de la taxa de recollida de fems per tenir el contenidor a 1km.

11/12/2018

Formulari inscripció cens cans

11/12/2018

Sol·licitud Subvenció Xip animals Cat-Cast

11/12/2018