Títol

Document

Darrera Modificació

Instància general (PDF)

contract

15/11/2019

Instància sol·licitud realització festes, fires o activitats esportives o culturals

contract

11/12/2018

Instància de sol.licitud per a vendre als mercats municipals

contract

11/12/2018

Altes i variacions padronals

contract

11/12/2018

Normativa i autoritzacions tala arbres

contract

11/12/2018

Tributació

Títol

Document

Darrera Modificació

La devolució de la taxa de residus urbans COVID-19

contract

01/07/2020

Canvi de nom dels rebuts dels fems

contract

11/12/2018

Instància IVTM per Minusvalidesa

contract

02/06/2021

Instància IVTM Híbrid

contract

11/12/2018

Instància IVTM Agrícola

contract

11/12/2018

Instància IVTM Antiguitat

contract

11/12/2018

Instància IVTM Canvi Minusvalidesa

contract

11/12/2018

Instància IVTM Elèctric

contract

11/12/2018

Plusvàlua

contract

11/12/2018

Instància no subjecció IIVTNU (manca increment valor)

contract

11/12/2018

 Bonificació IBI familia nombrosa contract

11/12/2018

Reducció fems propietari

contract

11/12/2018

Reducció fems habitatge llogat

contract

11/12/2018

Reducció del 50% al pagament de la taxa de recollida de fems per tenir el contenidor a 1km.

contract

11/12/2018

Formulari inscripció cens cans

contract

11/12/2018

Sol·licitud Subvenció Xip animals Cat-Cast

contract

11/12/2018