Títol

Document

Darrera Modificació

Instància general (PDF)

 contract

15/11/2019

Instància sol·licitud realització festes, fires o activitats esportives o culturals

 contract

11/12/2018

Instància de sol.licitud per a vendre als mercats municipals

 contract

11/12/2018

Altes i variacions padronals

 contract

11/12/2018

Normativa i autoritzacions tala arbres

 contract

11/12/2018

Tributació

Títol

Document

Darrera Modificació

Canvi de nom dels rebuts dels fems

 contract

11/12/2018

Instància IVTM Híbrid

 contract

11/12/2018

Instància IVTM Agrícola

 contract

11/12/2018

Instància IVTM Antiguitat

 contract

11/12/2018

Instància IVTM Canvi Minusvalidesa

 contract

11/12/2018

Instància IVTM Elèctric

 contract

11/12/2018

Plusvàlua

 contract

11/12/2018

Instància no subjecció IIVTNU (manca increment valor)

 contract

11/12/2018

Bonificació IBI Família Nombrosa

 contract

11/12/2018

Reducció fems propietari

 contract

11/12/2018

Reducció fems habitatge llogat

 contract

11/12/2018

Formulari inscripció cens cans

 contract

11/12/2018

Sol·licitud Subvenció Xip animals Cat-Cast

 contract

11/12/2018