Convocatòria d’oposicions

EXÀMENS ANTERIORS

Si vols consultar exàmens de convocatòries anteriors, pots accedir-hi fent clic aquí.

5494.pdf

 • ( 292 KiB ) - [ 28-06-2022 10:31:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Informacion_Publica-Resultats-definitus-agent-corresponsabilitat.pdf

 • ( 134 KiB ) - [ 17-05-2022 10:19:37 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Informacion_Publica-resultats-provisionals-borsi-Agent-Corresponsabilitat-i-Conciliacio.pdf

 • ( 134 KiB ) - [ 12-05-2022 09:43:12 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicació-admesos-i-exclosos-definitius-borsa-de-treball-AGENT-DE-CORRESPONSABILITAT.pdf

 • ( 194 KiB ) - [ 10-05-2022 09:35:01 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicació-llistat-provisional-admesos-agent-corresponsabilitat.pdf

 • ( 196 KiB ) - [ 27-04-2022 10:13:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Model instància concurs Agent corresponsabilitat subvenció Conselleria de Presidència

Bases i convocatòria borsa de treball d’agent de corresponsabilitat i conciliació

Data de realització de la prova: 8 de setembre de 2022 a les 12:30 hores.
Lloc de realització: Casa Consistorial de l’Ajuntament de Marratxí.

Edicte-publicació-data-prova-tipus-test-borsa-de-treball-dENGINYER-INDUSTRIAL.pdf

 • ( 134 KiB ) - [ 21-06-2022 09:38:45 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicacio-admesos-definitius-borsi-interins-enginyer-industrial.pdf

 • ( 128 KiB ) - [ 18-05-2022 14:37:48 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicació-admesos-i-exclosos-provisionals-borsa-dinterins-ENGINYER-INDUSTRIAL.pdf

 • ( 130 KiB ) - [ 11-04-2022 09:15:38 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Model instància borsí ENGINYER 2022

Ban anunci convocatòria enginyer industrial – Desembre 2021

Decret convocatòria borsí enginyer industrial – Desembre 2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del 20 de gener al 3 de febrer (ambdós inclosos).

Edicte-publicacio-admesos-definitius-borsi-interins-arquitecte.pdf

 • ( 128 KiB ) - [ 16-05-2022 09:30:39 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Model instància borsí ARQUITECTE 2022

Ban anunci convocatòria arquitecte – Desembre 2021

Decret convocatòria borsí arquitecte – Desembre 2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del 20 de gener al 3 de febrer (ambdós inclosos).

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Instruccions-presentacio-sollicituds-convocatoria-AUXILIAR-ADMINISTRATIU.pdf

 • ( 537 KiB ) - [ 24-05-2022 10:12:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Model-sollicitud-participacio-convocatoria-auxiliar-administratiu-2022-2.pdf

 • ( 689 KiB ) - [ 24-05-2022 14:12:59 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOE-A-2022-8484-1.pdf

 • ( 186 KiB ) - [ 24-05-2022 10:15:43 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Aplicació TAO 2.0 MYTAO – Signatura

Aplicació TAO 2.0 MYTAO – Escriptori MyTAO

Aplicació TAO 2.0 MYTAO – Gestió d’anotacions

Aplicació TAO 2.0 MYTAO – Intercanvis SIR

Aplicació TAO 2.0 MYTAO – Encàrrecs

BOIB núm. 8 de 13 de gener de 2022 – Convocatòria i bases auxiliar administratiu funcionari de carrera

5494.pdf

 • ( 292 KiB ) - [ 28-06-2022 10:31:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB num. 156 d’11 de novembre de 2021 – Convocatòria provisió lloc de feina de secretària personal de l’Alcaldia

Annex I – Model sol·licitud lliure designació secretària personal Alcaldia

BOIB núm. 12 de 22 de gener de 2022 – Provisió definitiva lloc de feina secretària personal de l’alcaldia

BOIB-num.-74-de-7-de-juny-de-2022-Admesos-definitius-convocatoria-tecnic-auxiliar-dinformatica.pdf

 • ( 120 KiB ) - [ 07-06-2022 14:06:03 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

INSTRUCCIONS PAGAMENT TAXA TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA

BOIB núm. 148 de 28 d’octubre de 2021 – Bases i convocatòria tècnic auxiliar informàtica

BOE Núm. 29 de febrer de 2022 – Publicació convocatòria tècnic auxiliar d’informàtica

Model instància oposicions tècnic auxiliar informàtica 2022

MyTAO-Escriptori MyTAO

MyTAO-Gestió Anotacions

MyTAO-Encàrrecs

MyTAO-Signatura

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 4 al 23 de febrer de 2022.

Edicte-publicacio-notes-definitives-finals-convocatoria-OFICIAL-LLANTERNER.pdf

 • ( 149 KiB ) - [ 27-05-2022 10:10:27 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicació-notes-provisionals-tercer-exercici-convocatòria-oficial-llanterner.pdf

 • ( 137 KiB ) - [ 28-04-2022 14:55:56 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte publicació notes definitives segon exercici convocatòria oficial llanterner

Qualificacions provisionals segon exercici convocatòria OFICIAL LLANTERNER

Relació valoracions definitives fase de concurs i primer exercici oficial llanterner

Relació valoracions provisionals fase de concurs i primer exercici oficial llanterner

Edicte publicació data primer exercici convocatòria oficial llanterner

Boib num. 156 11-11-21 admesos i exclosos definitiu

Edicte admesos provisionals convocatòria oficial llanterner 2021

BOIB núm. 64 de 18 de maig de 2021 – Bases i convocatòria oficial llanterner funcionari de carrera (1)

BOE-A-2021-10277 (1)

Model instància oposicions oficial llanterner 2021 (1)

Edicte publicació notes definitives finals de la convocatòria de PEÓ ESPECIALITZAT

Edicte publicació qualificacions provisionals prova pràctica PEÓ ESPECIALITZAT

Valoracions definitives concurs, primera prova i prova voluntària convocatória PEÓ ESPECIALITZAT

Valoracions provisionals concurs, primera prova i prova voluntària convocatória PEÓ ESPECIALITZAT

Edicte publicació represa proves peó especialitzat – data primera prova i prova voluntària

Decret ajornament proves selectives peó especialitzat 2020

Peó especialitzat – Notes prova català + data prova tipus test i coneixement del terme

Bases i convocatòria 

Model-instància-oposicions-peó-especialitzat-2019.pdf

 • ( 590 KiB ) - [ 29-11-2019 10:55:34 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOE-Núm.-284-de-26-de-novembre-de-2019-Convocatòria-peó-especialitzat-2-funcionari-de-carrera.pdf

 • ( 210 KiB ) - [ 29-11-2019 10:55:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB-Núm.-10-de-23-de-gener-de-2020-Edicte-llistat-definitiu-admesos-peó-especialitzat.pdf

 • ( 136 KiB ) - [ 27-01-2020 12:52:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte publicació modificació proposta nomenament aspirants funcionàries en pràctiques PEÓ ESPECIALITZAT

Borsí interins TAG – Notes definitives del procés selectiu

Borsí interins TAG – Notes definitives fase d’oposició i valoracions provisionals fase de concurs

Borsí interins TAG – Notes provisionals prova pràctica

Borsí interins TAG – Notes definitives tipus test + data prova pràctica

Borsí interins TAG - Notes provisionals prova tipus test

 • ( 175 KiB ) - [ 20-12-2019 12:51:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicació-data-celebració-primera-part-prova-teòrica-pràctica-borsí-interins-TAG.pdf

 • ( 480 KiB ) - [ 04-12-2019 14:17:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Borsí-interins-TAG-Llistat-admesos-definitius-i-resultats-prova-català-C1.pdf

 • ( 178 KiB ) - [ 22-11-2019 09:25:38 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte publicació data prova català C1 – Borsí interins TAG

Llistat-admesos-provisionals-borsí-dinterins-de-Tècnic-de-lAdministració-General.pdf

 • ( 188 KiB ) - [ 14-10-2019 09:50:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Ban Alcaldia convocatòria borsí interins TAG

Decret convocatòria borsí interins TAG

Model instància oposicions borsí TAG 2019

Qualificacions-finals-borsí-interins-oficial-electricista.pdf

 • ( 160 kB ) – [ 12-02-2019 13:54:13 ] – [ Firma Digital SHA1: 10c2b9b1e139db4d300e4ee53812eba3b0b85c3f  ]

Edicte-publicació-substitució-aspirants-proposat-pel-seu-nomenament-com-a-policia-local-funcionari-en-pràctiques.pdf

 • ( 202 KiB ) - [ 18-11-2019 08:34:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Constitució-borsí-interins-de-policia-local.pdf

 • ( 389 KiB ) - [ 17-10-2019 09:46:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOE-núm.-138-de-10-doctubre-de-2019-Nomenament-policies-locals-funcionaris-en-pràctiques-1.pdf

 • ( 120 KiB ) - [ 10-10-2019 10:08:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Convocatòria-extròrdinaria-policia-local-Qualificcions-definitives-aspirants-que-passen-a-constituir-el-borsí-dinterins-de-policia-local.pdf

 • ( 291 KiB ) - [ 06-09-2019 08:07:42 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Esmena-notes-definitives-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 550 KiB ) - [ 02-09-2019 12:17:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Notes-definitives-convocatòria-extraordinària-policia-local-proposta-de-nomenament.pdf

 • ( 861 KiB ) - [ 30-08-2019 13:33:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Valoracions-provisionals-fase-de-concurs-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

  • ( 136 kB ) – [ 19-08-2019 13:35:40 ] – [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB-núm.-59-de-2-de-maig-de-2019-Admesos-definitius-convocatòria-extraordinària-agent-policia-local.pdf

 • ( 136 kB ) – [ 02-05-2019 09:27:40 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 21 de febrer de 2019

Decret-modificacio-composició-tribunal-qualificador-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 289 kB ) – [ 07-05-2019 13:51:25 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Notes-definitives-borsí-interins-agent-notificador.pdf

 • ( 175 kB ) – [ 17-04-2019 09:06:01 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

BOIB-núm.-43-de-4-dabril-Llistat-provisional-admesos-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 132 kB ) – [ 05-04-2019 10:32:23 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Convocatòria-extraordinària-policia-local1.pdf

 • ( 210 kB ) – [ 01-02-2019 09:52:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 946add47bec9339102e1840969c253e6b932081f  ]

Model-instància-oposicions-consolidació-policia-local-2018.pdf

 • ( 475 kB ) – [ 01-02-2019 09:51:18 ] – [ Firma Digital SHA1: bab84af5dd2045dd3c5911f9e67b5053d56f9f67  ]

Bases-i-convocatòria-extraordinària-agent-policia-local1.pdf

 • ( 221 kB ) – [ 01-02-2019 09:52:11 ] – [ Firma Digital SHA1: 244052a9eaedf61f984b7b864a6b1e3fefd000bd  ]

Edicte-resultats-definitius-concurs-oposició-borsí-interins-fosser.pdf

 • ( 197 kB ) – [ 13-11-2018 16:30:54 ] – [ Firma Digital SHA1: f7cedd0074154dbdd57bb971874e3d624a5129d5  ]

Decret-constitució-borsí-interins-treballador-social-Ajuntament-de-Marratxí.pdf

 • ( 395 kB ) – [ 05-06-2018 13:20:12 ] – [ Firma Digital SHA1: fd3c975048a62a0587f260bb00cdd369754e85c5  ]

Termini: del 24 de novembre al 18 de desembre de 2017

Solicitud.pdf

 • ( 85 kB ) – [ 23-11-2017 13:46:53 ] – [ Firma Digital SHA1: 79cb9b2bf5f2a9db735f2c90b7e6c2b001e93eb9  ]

Reglament-DEFENSOR-CIUTADÀ.pdf

 • ( 58 kB ) – [ 23-11-2017 10:29:15 ] – [ Firma Digital SHA1: 7282be6a130b05bc21a7720366087c65fb989d9c  ]

Inici seleccio del Defensor de la Ciutadania de Marratxi.pdf

 • ( 118 kB ) – [ 23-11-2017 10:28:46 ] – [ Firma Digital SHA1: 53adc906b655ee88be28785c00de61ace12406f3  ]

Termini: de 17 de novembre a 11 de desembre

Bando.pdf

 • ( 123 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:04 ] – [ Firma Digital SHA1: 0b89360322315adfde6ee43d060ff42a50cb4903  ]

Edicte-boib.pdf

 • ( 142 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:18 ] – [ Firma Digital SHA1: 14a594125950ed4d918e4700f52ab6efadc682f4  ]

Condicions.pdf

 • ( 52 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:55 ] – [ Firma Digital SHA1: d8d3e5b39a5abe876a44ce57556c7cb83031f64f  ]

INSTÀNCIA.docx

 • ( 47 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:38 ] – [ Firma Digital SHA1: efdbc823f05cfbd26b4dbb95ce5c2e14ac0ca60a  ]

Edicte-publicació-resultats-definitius-borsí-interins-treballador-social.pdf

 • ( 198 kB ) – [ 21-05-2018 13:11:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 50b61ecadd22ce48ae564f0237d786cd05fbdd8f  ]

Decret-convocatòria-comissió-serveis-Inspector-cap-policia.pdf

 • ( 713 kB ) – [ 25-09-2017 10:15:07 ] – [ Firma Digital SHA1: b2afcb40fc04dcf21f0b9514f619c0be8747060a  ]

Edicte-convocatòria-comissió-serveis-Inspector-cap-policia.pdf

 • ( 543 kB ) – [ 25-09-2017 10:15:24 ] – [ Firma Digital SHA1: 5d623eff35e11a1043aa4de18c890b4fe86f9349  ]

Edicte admesos definitius comissió serveis Inspector cap

 • ( 124 kB ) – [ 24-10-2017 10:38:19 ] – [ Firma Digital SHA1: 2eaa15228798405a6f3b46486e1c58356f1599d8  ]

Qualificacions-definitives-borsí-interins-arquitecte-tècnic.pdf

 • ( 174 kB ) – [ 18-12-2017 17:20:47 ] – [ Firma Digital SHA1: 3c02dde11553a2befc8b9e4bc10e673ba7453648  ]