Convocatòria d’oposicions

EXÀMENS ANTERIORS

Si vols consultar exàmens de convocatòries anteriors, pots accedir-hi fent clic aquí.

Edicte publicació notes definitives finals de la convocatòria de PEÓ ESPECIALITZAT

Edicte publicació qualificacions provisionals prova pràctica PEÓ ESPECIALITZAT

Valoracions definitives concurs, primera prova i prova voluntària convocatória PEÓ ESPECIALITZAT

Valoracions provisionals concurs, primera prova i prova voluntària convocatória PEÓ ESPECIALITZAT

Edicte publicació represa proves peó especialitzat – data primera prova i prova voluntària

Decret ajornament proves selectives peó especialitzat 2020

Peó especialitzat – Notes prova català + data prova tipus test i coneixement del terme

Bases i convocatòria 

Model-instància-oposicions-peó-especialitzat-2019.pdf

 • ( 590 KiB ) - [ 29-11-2019 10:55:34 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOE-Núm.-284-de-26-de-novembre-de-2019-Convocatòria-peó-especialitzat-2-funcionari-de-carrera.pdf

 • ( 210 KiB ) - [ 29-11-2019 10:55:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB-Núm.-10-de-23-de-gener-de-2020-Edicte-llistat-definitiu-admesos-peó-especialitzat.pdf

 • ( 136 KiB ) - [ 27-01-2020 12:52:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte publicació modificació proposta nomenament aspirants funcionàries en pràctiques PEÓ ESPECIALITZAT

Borsí interins TAG – Notes definitives del procés selectiu

Borsí interins TAG – Notes definitives fase d’oposició i valoracions provisionals fase de concurs

Borsí interins TAG – Notes provisionals prova pràctica

Borsí interins TAG – Notes definitives tipus test + data prova pràctica

Borsí interins TAG - Notes provisionals prova tipus test

 • ( 175 KiB ) - [ 20-12-2019 12:51:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicació-data-celebració-primera-part-prova-teòrica-pràctica-borsí-interins-TAG.pdf

 • ( 480 KiB ) - [ 04-12-2019 14:17:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Borsí-interins-TAG-Llistat-admesos-definitius-i-resultats-prova-català-C1.pdf

 • ( 178 KiB ) - [ 22-11-2019 09:25:38 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte publicació data prova català C1 – Borsí interins TAG

Llistat-admesos-provisionals-borsí-dinterins-de-Tècnic-de-lAdministració-General.pdf

 • ( 188 KiB ) - [ 14-10-2019 09:50:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Ban Alcaldia convocatòria borsí interins TAG

Decret convocatòria borsí interins TAG

Model instància oposicions borsí TAG 2019

Qualificacions-finals-borsí-interins-oficial-electricista.pdf

 • ( 160 kB ) – [ 12-02-2019 13:54:13 ] – [ Firma Digital SHA1: 10c2b9b1e139db4d300e4ee53812eba3b0b85c3f  ]

Edicte-publicació-substitució-aspirants-proposat-pel-seu-nomenament-com-a-policia-local-funcionari-en-pràctiques.pdf

 • ( 202 KiB ) - [ 18-11-2019 08:34:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Constitució-borsí-interins-de-policia-local.pdf

 • ( 389 KiB ) - [ 17-10-2019 09:46:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOE-núm.-138-de-10-doctubre-de-2019-Nomenament-policies-locals-funcionaris-en-pràctiques-1.pdf

 • ( 120 KiB ) - [ 10-10-2019 10:08:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Convocatòria-extròrdinaria-policia-local-Qualificcions-definitives-aspirants-que-passen-a-constituir-el-borsí-dinterins-de-policia-local.pdf

 • ( 291 KiB ) - [ 06-09-2019 08:07:42 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Esmena-notes-definitives-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 550 KiB ) - [ 02-09-2019 12:17:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Notes-definitives-convocatòria-extraordinària-policia-local-proposta-de-nomenament.pdf

 • ( 861 KiB ) - [ 30-08-2019 13:33:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Valoracions-provisionals-fase-de-concurs-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

  • ( 136 kB ) – [ 19-08-2019 13:35:40 ] – [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB-núm.-59-de-2-de-maig-de-2019-Admesos-definitius-convocatòria-extraordinària-agent-policia-local.pdf

 • ( 136 kB ) – [ 02-05-2019 09:27:40 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 21 de febrer de 2019

Decret-modificacio-composició-tribunal-qualificador-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 289 kB ) – [ 07-05-2019 13:51:25 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Notes-definitives-borsí-interins-agent-notificador.pdf

 • ( 175 kB ) – [ 17-04-2019 09:06:01 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

BOIB-núm.-43-de-4-dabril-Llistat-provisional-admesos-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 132 kB ) – [ 05-04-2019 10:32:23 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Convocatòria-extraordinària-policia-local1.pdf

 • ( 210 kB ) – [ 01-02-2019 09:52:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 946add47bec9339102e1840969c253e6b932081f  ]

Model-instància-oposicions-consolidació-policia-local-2018.pdf

 • ( 475 kB ) – [ 01-02-2019 09:51:18 ] – [ Firma Digital SHA1: bab84af5dd2045dd3c5911f9e67b5053d56f9f67  ]

Bases-i-convocatòria-extraordinària-agent-policia-local1.pdf

 • ( 221 kB ) – [ 01-02-2019 09:52:11 ] – [ Firma Digital SHA1: 244052a9eaedf61f984b7b864a6b1e3fefd000bd  ]

Edicte-resultats-definitius-concurs-oposició-borsí-interins-fosser.pdf

 • ( 197 kB ) – [ 13-11-2018 16:30:54 ] – [ Firma Digital SHA1: f7cedd0074154dbdd57bb971874e3d624a5129d5  ]

Decret-constitució-borsí-interins-treballador-social-Ajuntament-de-Marratxí.pdf

 • ( 395 kB ) – [ 05-06-2018 13:20:12 ] – [ Firma Digital SHA1: fd3c975048a62a0587f260bb00cdd369754e85c5  ]

Termini: del 24 de novembre al 18 de desembre de 2017

Solicitud.pdf

 • ( 85 kB ) – [ 23-11-2017 13:46:53 ] – [ Firma Digital SHA1: 79cb9b2bf5f2a9db735f2c90b7e6c2b001e93eb9  ]

Reglament-DEFENSOR-CIUTADÀ.pdf

 • ( 58 kB ) – [ 23-11-2017 10:29:15 ] – [ Firma Digital SHA1: 7282be6a130b05bc21a7720366087c65fb989d9c  ]

Inici seleccio del Defensor de la Ciutadania de Marratxi.pdf

 • ( 118 kB ) – [ 23-11-2017 10:28:46 ] – [ Firma Digital SHA1: 53adc906b655ee88be28785c00de61ace12406f3  ]

Termini: de 17 de novembre a 11 de desembre

Bando.pdf

 • ( 123 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:04 ] – [ Firma Digital SHA1: 0b89360322315adfde6ee43d060ff42a50cb4903  ]

Edicte-boib.pdf

 • ( 142 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:18 ] – [ Firma Digital SHA1: 14a594125950ed4d918e4700f52ab6efadc682f4  ]

Condicions.pdf

 • ( 52 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:55 ] – [ Firma Digital SHA1: d8d3e5b39a5abe876a44ce57556c7cb83031f64f  ]

INSTÀNCIA.docx

 • ( 47 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:38 ] – [ Firma Digital SHA1: efdbc823f05cfbd26b4dbb95ce5c2e14ac0ca60a  ]

Edicte-publicació-resultats-definitius-borsí-interins-treballador-social.pdf

 • ( 198 kB ) – [ 21-05-2018 13:11:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 50b61ecadd22ce48ae564f0237d786cd05fbdd8f  ]

Decret-convocatòria-comissió-serveis-Inspector-cap-policia.pdf

 • ( 713 kB ) – [ 25-09-2017 10:15:07 ] – [ Firma Digital SHA1: b2afcb40fc04dcf21f0b9514f619c0be8747060a  ]

Edicte-convocatòria-comissió-serveis-Inspector-cap-policia.pdf

 • ( 543 kB ) – [ 25-09-2017 10:15:24 ] – [ Firma Digital SHA1: 5d623eff35e11a1043aa4de18c890b4fe86f9349  ]

Edicte admesos definitius comissió serveis Inspector cap

 • ( 124 kB ) – [ 24-10-2017 10:38:19 ] – [ Firma Digital SHA1: 2eaa15228798405a6f3b46486e1c58356f1599d8  ]

Qualificacions-definitives-borsí-interins-arquitecte-tècnic.pdf

 • ( 174 kB ) – [ 18-12-2017 17:20:47 ] – [ Firma Digital SHA1: 3c02dde11553a2befc8b9e4bc10e673ba7453648  ]