Convocatoria de oposiciones

EXÁMENES ANTERIORES

Si quieres consultar exámenes de convocatorias anteriores, puedes acceder haciendo clic aquí.

Edicte publicació notes definitives finals de la convocatòria de PEÓ ESPECIALITZAT

Edicte publicació qualificacions provisionals prova pràctica PEÓ ESPECIALITZAT

Valoracions definitives concurs, primera prova i prova voluntària convocatória PEÓ ESPECIALITZAT

Valoracions provisionals concurs, primera prova i prova voluntària convocatória PEÓ ESPECIALITZAT

Edicte publicació represa proves peó especialitzat – data primera prova i prova voluntària

Decret ajornament proves selectives peó especialitzat 2020

Peó especialitzat – Notes prova català + data prova tipus test i coneixement del terme

Bases i convocatòria 

Model-instància-oposicions-peó-especialitzat-2019.pdf

 • ( 590 KB ) - [ 29-11-2019 10:55:34 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOE-Núm.-284-de-26-de-novembre-de-2019-Convocatòria-peó-especialitzat-2-funcionari-de-carrera.pdf

 • ( 210 KB ) - [ 29-11-2019 10:55:25 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB-Núm.-10-de-23-de-gener-de-2020-Edicte-llistat-definitiu-admesos-peó-especialitzat.pdf

 • ( 136 KB ) - [ 27-01-2020 12:52:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB núm. 28 de 27 de febrer de 2021 – Resultats prova català + data primer exercici arquitecte tècnic funcionari de carrera

BOIB Núm. 188 de 31 d’octubre de 2020 – Admesos definitius i data prova català arquitecte tècnic funcionari de carrera (1)

Model instància oposicions arquitecte tècnic 2019

BOIB-Núm.-160-de-26-de-novembre-de-2019-Bases-i-convocatòria-arquitecte-tècnic-funcionari-de-carrera-1.pdf

 • ( 198 KB ) - [ 29-11-2019 10:50:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Borsí interins TAG – Notes definitives del procés selectiu

Borsí interins TAG – Notes definitives fase d’oposició i valoracions provisionals fase de concurs

Borsí interins TAG – Notes provisionals prova pràctica

Borsí interins TAG – Notes definitives tipus test + data prova pràctica

Borsí interins TAG - Notes provisionals prova tipus test

 • ( 175 KB ) - [ 20-12-2019 12:51:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte-publicació-data-celebració-primera-part-prova-teòrica-pràctica-borsí-interins-TAG.pdf

 • ( 480 KB ) - [ 04-12-2019 14:17:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Borsí-interins-TAG-Llistat-admesos-definitius-i-resultats-prova-català-C1.pdf

 • ( 178 KB ) - [ 22-11-2019 09:25:38 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Edicte publicació data prova català C1 – Borsí interins TAG

Llistat-admesos-provisionals-borsí-dinterins-de-Tècnic-de-lAdministració-General.pdf

 • ( 188 KB ) - [ 14-10-2019 09:50:09 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Ban Alcaldia convocatòria borsí interins TAG

Decret convocatòria borsí interins TAG

Model instància oposicions borsí TAG 2019

Qualificacions-finals-borsí-interins-oficial-electricista.pdf

 • ( 160 kB ) – [ 12-02-2019 13:54:13 ] – [ Firma Digital SHA1: 10c2b9b1e139db4d300e4ee53812eba3b0b85c3f  ]

Edicte-publicació-substitució-aspirants-proposat-pel-seu-nomenament-com-a-policia-local-funcionari-en-pràctiques.pdf

 • ( 202 KB ) - [ 18-11-2019 08:34:31 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Constitució-borsí-interins-de-policia-local.pdf

 • ( 389 KB ) - [ 17-10-2019 09:46:10 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

BOE-núm.-138-de-10-doctubre-de-2019-Nomenament-policies-locals-funcionaris-en-pràctiques-1.pdf

 • ( 120 KB ) - [ 10-10-2019 10:08:00 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Convocatòria-extròrdinaria-policia-local-Qualificcions-definitives-aspirants-que-passen-a-constituir-el-borsí-dinterins-de-policia-local.pdf

 • ( 291 KB ) - [ 06-09-2019 08:07:42 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Esmena-notes-definitives-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 550 KB ) - [ 02-09-2019 12:17:23 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Notes-definitives-convocatòria-extraordinària-policia-local-proposta-de-nomenament.pdf

 • ( 861 KB ) - [ 30-08-2019 13:33:18 ] - [ Firma Digital SHA1: ]

Valoracions-provisionals-fase-de-concurs-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

  • ( 136 kB ) – [ 19-08-2019 13:35:40 ] – [ Firma Digital SHA1: ]

BOIB-núm.-59-de-2-de-maig-de-2019-Admesos-definitius-convocatòria-extraordinària-agent-policia-local.pdf

 • ( 136 kB ) – [ 02-05-2019 09:27:40 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 21 de febrer de 2019

Decret-modificacio-composició-tribunal-qualificador-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 289 kB ) – [ 07-05-2019 13:51:25 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Notes-definitives-borsí-interins-agent-notificador.pdf

 • ( 175 kB ) – [ 17-04-2019 09:06:01 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

BOIB-núm.-43-de-4-dabril-Llistat-provisional-admesos-convocatòria-extraordinària-policia-local.pdf

 • ( 132 kB ) – [ 05-04-2019 10:32:23 ] – [ Firma Digital SHA1:  ]

Convocatòria-extraordinària-policia-local1.pdf

 • ( 210 kB ) – [ 01-02-2019 09:52:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 946add47bec9339102e1840969c253e6b932081f  ]

Model-instància-oposicions-consolidació-policia-local-2018.pdf

 • ( 475 kB ) – [ 01-02-2019 09:51:18 ] – [ Firma Digital SHA1: bab84af5dd2045dd3c5911f9e67b5053d56f9f67  ]

Bases-i-convocatòria-extraordinària-agent-policia-local1.pdf

 • ( 221 kB ) – [ 01-02-2019 09:52:11 ] – [ Firma Digital SHA1: 244052a9eaedf61f984b7b864a6b1e3fefd000bd  ]

Edicte-resultats-definitius-concurs-oposició-borsí-interins-fosser.pdf

 • ( 197 kB ) – [ 13-11-2018 16:30:54 ] – [ Firma Digital SHA1: f7cedd0074154dbdd57bb971874e3d624a5129d5  ]

Decret-constitució-borsí-interins-treballador-social-Ajuntament-de-Marratxí.pdf

 • ( 395 kB ) – [ 05-06-2018 13:20:12 ] – [ Firma Digital SHA1: fd3c975048a62a0587f260bb00cdd369754e85c5  ]

Termini: del 24 de novembre al 18 de desembre de 2017

Solicitud.pdf

 • ( 85 kB ) – [ 23-11-2017 13:46:53 ] – [ Firma Digital SHA1: 79cb9b2bf5f2a9db735f2c90b7e6c2b001e93eb9  ]

Reglament-DEFENSOR-CIUTADÀ.pdf

 • ( 58 kB ) – [ 23-11-2017 10:29:15 ] – [ Firma Digital SHA1: 7282be6a130b05bc21a7720366087c65fb989d9c  ]

Inici seleccio del Defensor de la Ciutadania de Marratxi.pdf

 • ( 118 kB ) – [ 23-11-2017 10:28:46 ] – [ Firma Digital SHA1: 53adc906b655ee88be28785c00de61ace12406f3  ]

Termini: de 17 de novembre a 11 de desembre

Bando.pdf

 • ( 123 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:04 ] – [ Firma Digital SHA1: 0b89360322315adfde6ee43d060ff42a50cb4903  ]

Edicte-boib.pdf

 • ( 142 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:18 ] – [ Firma Digital SHA1: 14a594125950ed4d918e4700f52ab6efadc682f4  ]

Condicions.pdf

 • ( 52 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:55 ] – [ Firma Digital SHA1: d8d3e5b39a5abe876a44ce57556c7cb83031f64f  ]

INSTÀNCIA.docx

 • ( 47 kB ) – [ 17-11-2017 09:34:38 ] – [ Firma Digital SHA1: efdbc823f05cfbd26b4dbb95ce5c2e14ac0ca60a  ]

Edicte-publicació-resultats-definitius-borsí-interins-treballador-social.pdf

 • ( 198 kB ) – [ 21-05-2018 13:11:44 ] – [ Firma Digital SHA1: 50b61ecadd22ce48ae564f0237d786cd05fbdd8f  ]

Decret-convocatòria-comissió-serveis-Inspector-cap-policia.pdf

 • ( 713 kB ) – [ 25-09-2017 10:15:07 ] – [ Firma Digital SHA1: b2afcb40fc04dcf21f0b9514f619c0be8747060a  ]

Edicte-convocatòria-comissió-serveis-Inspector-cap-policia.pdf

 • ( 543 kB ) – [ 25-09-2017 10:15:24 ] – [ Firma Digital SHA1: 5d623eff35e11a1043aa4de18c890b4fe86f9349  ]

Edicte admesos definitius comissió serveis Inspector cap

 • ( 124 kB ) – [ 24-10-2017 10:38:19 ] – [ Firma Digital SHA1: 2eaa15228798405a6f3b46486e1c58356f1599d8  ]

Qualificacions-definitives-borsí-interins-arquitecte-tècnic.pdf

 • ( 174 kB ) – [ 18-12-2017 17:20:47 ] – [ Firma Digital SHA1: 3c02dde11553a2befc8b9e4bc10e673ba7453648  ]