Regidora:

Manteniment de Parcs i Jardins

L’empresa municipal MARRATXI XXI s’encarrega de la gestió de la Deixalleria, dels mercats municipals , del centre de dia de Ses Cases Noves, dels serveis de recollida de residus urbans, del manteniment de parcs infantils, de la neteja d’edificis locals, del servei de jardineria, de la neteja viaria i de la neteja de les àrees d’aportació.