En aquest apartat es poden consultar les normes subsidiàries a Marratxí. Aquests documents tenen caràcter informatiu, i no normatiu. Per a qualsevol aclariment o document oficial, t’hauràs de dirigir a les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament de Marratxí.

Aquí pots consultar les Normes Subsidiàries, publicades al BOIB 154, 1999.

Descarrega’t els Plànols Normes Subsidiàries.

CIRCULAR ACLARATÒRIA DE LES NNSS: “La ubicació de les piscines i safareigs a la superfície no edificable del pati d’illeta situada més enllà de la profunditat edificable al tipus d’edificació segons alineació a vial haurà de respectar les mateixes distàncies previstes per als aljubs a l’article. 228.5 de les NNSS, que s’aplica per analogia, 3 metres als límits del solar.”

DOCUMENTS:

Interpretació Article 240
Normes Subsidiàries

Documentació

Activitats

Encara que no estiguin tots els models modificats/rectificats segons la Llei 6/2019,
s’hauran de complir tots els requisits que s’hi ’indiquin.

Models de sol·licitud del departament d’activitats

 • Ocupació de la via pública per extensió de l’activitat (Model 0Model 0 BIS)
 • Canvi de titularitat i transmissió de l’activitat (art.12)(Model 1)
 • Declaració responsable de canvi titularitat (art.12)(Model 1 BIS)
 • Declaració responsable instal·lació, inici i exercici activitat itinerant (art.56)(Model 2)
 • Activitat no permanent menor (art.70)(Model 3)
 • Activitat no permanent major (art.67)(Model 4)
 • Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat sense obra/amb obra menor (art.36, 44-45)(Model 5)
 • Declaració responsable activitat permament (art.46-47)(Model 6)
 • Comunicació prèvia d’inici d’instal·lació i obres innòcua (art.36.1)(Model 7a)
 • Comunicació prèvia d’inici d’instal·lació menor (Model 7b)
 • Sol·licitud permís d’instal·lació i obres (art.37-38)(Model 8)
 • Sol·licitud de certificat d’usos (Model 9)

Documentació del tècnic

 • Certificat d’activitat permanent (Model 10)
 • Fitxa resum d’activitat permanent (Model 11)

Planejament

Obra

Infraccions

Cadastre

Numeració via pública

Inspecció Tècnica d’Edificis

Notícies