En aquest apartat es poden consultar les normes subsidiàries a Marratxí. Aquests documents tenen caràcter informatiu, i no normatiu. Per a qualsevol aclariment o document oficial, t’hauràs de dirigir a les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament de Marratxí.

Aquí pots consultar les Normes Subsidiàries, publicades al BOIB 154, 1999.

index

Plànol 1 Plànol 2 Plànol 3
Plànol 4 Plànol 5 Plànol 6
Plànol 7 Plànol 8 Plànol 9
Plànol 10 Plànol 11 Plànol 12
Plànol 13 Plànol 14 Plànol 15
Plànol 16 Plànol 17 Plànol 18

Descarrega’t els Plànols de les Normes Subsidiàries incloent el plànol general.

CIRCULAR ACLARATÒRIA DE LES NNSS: “La ubicació de les piscines i safareigs a la superfície no edificable del pati d’illeta situada més enllà de la profunditat edificable al tipus d’edificació segons alineació a vial haurà de respectar les mateixes distàncies previstes per als aljubs a l’article. 228.5 de les NNSS, que s’aplica per analogia, 3 metres als límits del solar.”

DOCUMENTS:

Interpretació Article 240
Normes Subsidiàries

Documentació

Disponible en format PDF i rellenable.

Activitats

Encara que no estiguin tots els models modificats/rectificats segons la Llei 6/2019,
s’hauran de complir tots els requisits que s’hi ’indiquin.

Models de sol·licitud del departament d’activitats

 • Comunicació prèvia d’obra lligada a una activitat(antic model 0) (Model A3 )
 • Comunicació prèvia d’inici d’instal·lació d’activitat menor(antic model 3)(Model A4 )
 • Ocupació de la via pública per extensió de l’activitat (Model 0Model 0 BIS)
 • Canvi de titularitat i transmissió de l’activitat (art.12)(Model 1)
 • Declaració responsable de canvi titularitat (art.12)(Model 1 BIS)
 • Declaració responsable instal·lació, inici i exercici activitat itinerant (art.56)(Model 2)
 • Activitat no permanent menor (art.70)(Model 3)
 • Activitat no permanent major (art.67)(Model 4)
 • Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat sense obra/amb obra menor (art.36, 44-45)(Model 5)
 • Declaració responsable activitat permament (art.46-47)(Model 6)
 • Sol·licitud permís d’instal·lació i obres (art.37-38)(Model 8)
 • Sol·licitud de certificat d’usos (Model 9)

Documentació del tècnic

 • Certificat d’activitat permanent (Model 10)
 • Fitxa resum d’activitat permanent (Model 11)

Planejament

Obra

Infraccions

Cadastre

Numeració via pública

Inspecció i Avaluació d’Edificis