Ajuntament de Marratxí

C. Olesa, 66. Sa Cabaneta.

971 78 8100

OAC Sa Cabana

Camí de Sa Cabana, 57.

971 79 46 43

OAC es Pont d’Inca

Av. Antoni Maura, 56. Edificio Erika, planta baja.

971 79 51 45

Ajuntament de Marratxí

Carrer Olesa, 66 (Sa Cabaneta).

Telèfon: 971.78.81.00

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Cadastre

Carrer Major, 2 (Pòrtol).

Telèfon: 971.60.32.04

urbanisme@marratxi.es

Àrea de Medi Ambient i Neteja Viària

Camí Son Ametler, 5.

Telèfon: 971.60.75.02

mediambient@marratxi.es

Àrea de Vies i Obres, i Serveis Funeraris

Camí Son Ametler, 5.

Telèfon: 971.60.45.62

brigada@marratxi.es

Àrea d’Educació i Serveis Socials

Carrer Balanguera (sa Cabana).

Telèfon: 971.60.70.80 (Educació)

Telèfon: 971.79.42.79 (Serveis Socials)

ssocials@marratxi.es

educacio@marratxi.es

Àrea de Joventut

Avda. Antoni Maura, 56. Edifici Erica, 2ª planta

Telèfon: 971.07.17.00

joventut@marratxi.es

Àrea de Comerç, Indústria i Turisme

Edifici de sa Deixalleria, Polígon de Marratxí.

Telèfon: 971.60.48.06

pie@marratxi.es

Àrea de Cultura, Fires i Festes

Carrer Santa Bàrbara, 9A (Sa Cabaneta).

Telèfon: 971.79.76.24

cultura@marratxi.es

Àrea de Seguretat i Participació Ciutadana

Carrer Olesa, 66 (Sa Cabaneta).
Tel. Seguretat Ciutadana: 971.60.44.08
Tel. Participació Ciutadana: 971.78.81.12

pciutadana@marratxi.es
policia@marratxi.es

Àrea d’Economia, Contractació i Hisenda

Carrer Magdalena Solivelles mestra (Sa Cabaneta).

Telèfon: 971.78.81.00

contractacio@marratxi.es

economia@marratxi.es

Àrea d’Ocupació, Formació i Treball

Carrer Balanguera, s/n (Sa Cabana).

Telèfon: 971.60.14.48

oft@marratxi.es

Àrea de Gent Gran

Carrer Balanguera, s/n (Sa Cabana).

Telèfon: 971.60.48.06

gentgran@marratxi.es

Àrea de Personal i Interior

Carrer Santa Bàrbara, 9B (Sa Cabaneta).

Telèfon: 971.60.34.96

personal@marratxi.es

Àrea d’Esports

Avda. Antoni Maura, 56. Edifici Erica 4ªPlanta

Telèfon:  971 797 683

esports@marratxi.es

CEIP Blanquerna

C/ Caülls,21

Teléfono: 971-795170

CEIP Ses Cases Noves

C/ Joan Pons i Marqués, s/n

Teléfono: 971-608180

CEIP Costa i Llobera

Ctra. Sa Cabaneta- Pòrtol

Teléfon: 971-603130

 

CEIP Costa i Llobera (Infantil)

C/ Martí Serra – Pòrtol

Teléfono: 971-797253

CEIP Gabriel Janer Manila

·         C/ General Weyler, 1

·         Teléfono: 971-795146

CEIP Nova Cabana

·         C/ Gladiol, s/n

·         Teléfono: 971-607992

Instituto de Educación Secundaria de Marratxí

·         C/ Arbre de la Ciència, 1 (07141 – Son Ramonell)

·         Teléfono : 971226622

·         Fax: 971226635

Institut de Sant Marçal

Andreu Juan Batlle, s/n – 07141 Sa Cabaneta

Teléfono: 971 79 78 07 – iessantmarcal@gmail.com

Archivo municipal

 • C/ Sant Alons, 25 – Telèfon: 971-608207

Biblioteca Municipal del Pont d’Inca

 • C/ de la Santedat, 2 – 2º- Teléfono: 971 60 80 23

Biblioteca municipal de Pòrtol

 • Plaza de la Constitución – Teléfono: 971 60 34 11

Cementiri

 • Ctra. Camí de Son Ametllier, s/n – Telèfon: 676 493 394

Centre de dia Brot de Gínjol

 • C/ Av. Can Carbonell nº 10 – Telèfon: 971 60 82 38

Centre de Salut Martí Serra

 • C/ Balanguera s/n – Telèfon: 971-607300

Centre de Salut Muntanya

 • C/ Muntanya, s/n. Polígon Industrial – Telèfon: 971-604237

Centre d’Exposicions, s’Escorxador

 • Ctra. Sa Cabaneta-Pòrtol – Telèfon: 971-797382

Edificio socio-cultural Ca Ses Monges

 • C/ Germanes Agustines, 5

Clavagueram Districte Primer-FACSA

 • C/ Casa des poble, 1, Local 1 – Telèfon: 971-603771

Escuela municipal de Cerámica

 • Ctra. Sa Cabaneta -Pòrtol – Teléfono971-797382

Escola Municipal de Futbol de Pòrtol

 •  Telèfon: 971-602379

Escola Municipal de Música i Banda Municipal

 • Av. Antoni Maura, s/n-Son Bonet – Teléfono
 • 971794849

Escola Municipal de Tennis (Poliesportiu Sa Cabana)

 • C/ Sa Sól·lera, s/n – Telèfon: 971-794768

Intervenció

 • C/ Camí de n’Olesa, 66 – Telèfon: 971-788131

Jutjat de Pau

 • Plaça de l’Ajuntament – Telèfon: 971-797882

 

Marratxí XXI

 • C/ Licorers, esquina Camí Muntanya. – Teléfono: 971-602181

Oficina de Aguas distrito Primero- Aguas término de Marratxí

 • C/ Joan XXIII, 2 – Teléfono: 971-723620

Oficina de Aguas y Alcantarillado Distrito segundo-FACSA

 • C/ Casa des Poble, 1, Local 1 – Teléfono: 971-603771

Oficina de la Agencia Tributaria de les Illes Balears

 • C/ Gabriel Fuster, 3 bajos – Teléfono: 971-608143

Pabellón Municipal Costa i Llobera

 • Ctra. Sa Cabaneta-Pòrtol – Teléfono: 687000723 (Joan Torrens)

Polideportivo Es Figueral-Can Farineta

 • Plaza Marqueses de Ariany, s/n – Teléfono: 670622135 (Mª Cifuentes)

Polideportivo Sa Cabana

 • C/ Sa Sol·lera, s/n – Teléfono: 971794166

Registro y Estadística

 • C/ Camí de n’Olesa, 66 – Teléfono: 971-788100

Sa Deixalleria

 • C/ Licorers, esquina Camí Muntanya – Teléfono: 971602181

Servicio de Ayuda a Domicilio y Psicológica

 • C/ Balanguera, 12 – Teléfono971-794279

Servicio de Ocupación y Agencia de Colocación

 • C/ Camí de Sa Cabana, 57 – Teléfono-794854 (Srta. Verònica)

Tesorería

 • C/ Camí de n’Olesa, 66 – Teléfono971-788100

Tributació

 • C/ Magdalena Solivellas, 1 – Telèfon: 971-788142

Unitat Bàsica sa Cabaneta

 • Camí de n’Olessa, 58 – Telèfon: 971-797785

Unitat Bàsica d’es Pla de Na Tesa

 • C/ Germanes Agustines, 5 – Telèfon: 971-795180

Unitat Bàsica Pòrtol

 • Ca ses Monjes, 2 – Telèfon: 971-603586
Policía Local

C/Cellerets, 38 – Teléfono: 971-604408

 

Guardia Civil – PALMA

C/ Manuel Azaña, 10 – Teléfono: 971-774100