Regidor:

Patrimoni històric

L’àrea de Patrimoni Històric és l’encarregada de la protecció i la divulgació del nostre patrimoni cultural, tant material com immaterial, l’elaboració del Catàleg de Patrimoni Històric, així com de l’organització de les Jornades d’Estudis Locals, les quals promouen el coneixement des de qualsevol branca de la ciència del nostre terme municipal mitjançant treballs de recerca d’investigadors i estudiosos.