Regidor:

Josep Ramis

Patrimoni històric

L’àrea de Patrimoni Històric és l’encarregada de la protecció i la divulgació del nostre patrimoni cultural, tant material com immaterial, l’elaboració del Catàleg de Patrimoni Històric, així com de l’organització de les Jornades d’Estudis Locals, les quals promouen el coneixement des de qualsevol branca de la ciència del nostre terme municipal mitjançant treballs de recerca d’investigadors i estudiosos.

LA COVA PREHISTÓRICA DE SON CAULELLES

La cova pretalaiòtica de Son Caulelles (també coneguda com “cova des moro”) és un dels monuments funeraris prehistòrics de Mallorca. La seva antiguitat és d’uns 3.000 anys, i formava part d’un conjunt de cinc coves funeràries, si bé les altres quatre ja no són visibles en quedar sepultades amb la construcció del camp de futbol de Son Caulelles. El 2017, l’Ajuntament va adquirir la cova i, per tant, és de titularitat pública.

 

Museu del fang

El Museu del Fang neix a l’any 2002 per mostrar la riquesa de tècniques, formes i funcions que les cultures han donat a les peces de cerámica, presents en les societats de totes les necessitats de la humanitat.