Regidor:

Recursos Humans

L’àrea de Personal gestiona les altes i baixes de la Seguretat Social, la convocatòria d’oposicions, la negociació de convenis, etc.