Regidora:

Serveis Socials

És el servei de primera acollida al ciutadà que acudeix amb problemàtica social i on es valora d’una manera integral la situació personal, familiar i comunitària de la persona usuària. Es valora la necessitat de derivar a altres recursos.

Els serveis socials son un conjunt d’actuacions i recursos amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L’objectiu es atendre i prevenir situacions de dificultat social a persones, famílies i col•lectius que per diverses raons , necessiten ajuda i protecció per a la seva integració social.