Termini de presentació de pliques: fins dia 28-11-2013
Duració: Dos anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys més
Pressupost: Veure clàusula cinquena del plec de condicions

Número d’expedient:
Se 11/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
28 de novembre de 2013
Data publicació a la web:
14 de novembre de 2013
Estats
Adjudicació contracte de servei de manteniment de les màquines multifunció i impressores a color propietat de l’Ajuntament (64 KB)

Data publicació a la web: 2 de gener de 2014

Emprenta digital SHA1: c8a4fa0154c1e2ac82bbd64bf46b0fca8a1814f4

Edicte contracte de servei de manteniment de les màquines multifunció i impressores a color propietat de l’Ajuntament (78 KB)

Data publicació a la web: 8 de gener de 2014

Emprenta digital SHA1: 7d1c891c0b956fc913899ea3089125294cac7e38

Arxius adjunts:
Edicte anunciant la licitació Boib (58 KB)

Data publicació a la web: 14 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 79113c20ba5695e16888cbc2f103a5f06d6a0384
Annex (20 KB)

Data publicació a la web: 14 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: fee89aea88dd9a4575d22b0f68045fa5d8caab3c
Plec de Clàusules Administratives Particulars (107 KB)

Data publicació a la web: 14 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 62af1df0860c7fad51df28164c61e116d9e824fb