Regidor:

Vies i Obres

L’àrea de Vies i Obres s’encarrega de la gestió, organització i supervisió de les obres de millora en la via pública, així com la gestió de la brigada que s’encarrega d’aquestes tasques. Es tracta d’un treball constant per tal de reparar els possibles desperfectes, i també de posar en marxa accions amb proactivitat i antelació.